Odnawialne źródła energii, czyli jak pozyskiwać prąd w zgodzie ze środowiskiem?

Rewolucja energetyczna, która dokonuje się na naszych oczach, charakteryzuje się odchodzeniem od tradycyjnych, wyczerpujących się źródeł energii na rzecz odnawialnych źródeł energii (OZE).

OZE na świecie – produkcja energii elektrycznej

OZE na świecie i w Polsce to wciąż rosnący rynek. Widać to przede wszystkim na przykładzie zmieniających się miksów energetycznych poszczególnych krajów (w tym Polski, choć może nie należy ona do liderów tych zmian), a także na przykładzie strategii energetycznych większych organizacji, takich jak na przykład Unia Europejska. Produkcja energii elektrycznej w Europie w coraz większym stopniu przechyla się w stronę OZE. Pozyskiwanie energii z wykorzystaniem wody, wiatru, promieni słonecznych czy biomasy stanowi już znaczący procent miksów energetycznych wielu krajów – w tym nawet tych, których gospodarki oparte są cały czas w dużej mierze na źródłach tradycyjnych. Zalety nowych, zielonych technologii dostrzegają jednak nie tylko rządy krajów, ale również przedsiębiorcy gospodarstwa domowe czy rolne, widząc w tym nie tylko korzyść dla środowiska, ale również znaczne obniżenie rachunków za elektryczność.

Odnawialne źródła energii przykłady

Jakie są więc przykłady odnawialnych źródeł energii w Polsce i na świecie? Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych źródeł energii odnawialnej (woda, wiatr, słońce) wraz z konkretnymi przykładami na ich zastosowanie.

Energia z wody – mikro elektrownie wodne

Rozwiązania bazujące na pozyskiwaniu energii elektrycznej z wykorzystaniem spadku wody dla klienta detalicznego (mikro i małe elektrownie wodne, MEW), choć mogą zapewnić niezależność energetyczną, są jednak rozwiązaniem dość kosztownym. Woda jako źródło energii jest jednym z najpopularniejszych rozwiązań z zakresu OZE. Mikro elektrownie wodne stają się zaś rzeczą coraz powszechniejszą.

MEW-y to urządzenia, które właściwie pracują same. Nie wymagają skomplikowanej obsługi (praktycznie w ogóle nie wymagają obsługi), a mimo to produkują prąd. Czy mała elektrownia wodna to więc dobra inwestycja? Na pewno jest to inwestycja kosztowna. Malutka mikroelektrownia wodna, o mocy kilkunastu czy kilkudziesięciu kilowatów to wydatek co najmniej kilkuset tysięcy złotych. Jest to cena za niezależność energetyczną od dostawców energii elektrycznej, ale trzeba się liczyć z tym, że zwrot takiej inwestycji jest długotrwały. Korzyści finansowe z funkcjonowania MEW możemy odczuć po kilkunastu latach – czytamy na stronie Enerad.pl.

Energia z wiatru

Popularnym rozwiązaniem z dziedziny OZE jest produkcja energii elektrycznej z wiatru. Jest ono jednym z najbardziej dynamicznych sektorów energetyki między innymi w Unii Europejskiej, której kraje inwestują w tzw. farmy wiatrowe. W 2005 roku tylko 6 procent wszystkich elektrowni w UE była napędzana przez wiatr, podczas gdy jedenaście lat później było to już 154 GW – co w ostatecznym rachunku dało więcej mocy, niż produkowały unijne elektrownie węglowe. Na całym świecie – jak obliczyło Światowe Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej – w 2017 roku działały elektrownie wiatrowe o łącznej mocy niemal 540 GW. Na poziomie mikroinstalacji należy wziąć pod uwagę szereg czynników, przede wszystkim warunki atmosferyczne. Aby wiatrak działał efektywnie, potrzeba wiatru, który wiałby z prędkością przynajmniej 4 m/s. W Polsce najlepszymi warunkami pod takie instalacje są te na Pomorzu. Na świecie pozyskiwanie energii z wiatru popularne jest między innymi w Wielkiej Brytanii czy Stanach Zjednoczonych.

Źródła energii elektrycznej w Polsce i na świecie

Energia z promieni słonecznych

W związku z tym, co napisaliśmy powyżej, dla gospodarstw domowych i mniejszych podmiotów najlepszym rozwiązaniem z zakresu OZE wydaje się instalacja fotowoltaiczna (w poprzednich publikacjach pisaliśmy na temat fotowoltaiki w gospodarstwach domowych). Z jednej strony nie wymaga ona bardzo dużych nakładów finansowych, z drugiej charakteryzuje się wysoką żywotnością – nawet przez 35 lat (dla porównania – żywotność mikroinstalacji wiatrowej szacuje się na 25 lat). Co więcej, inwestycja w panele fotowoltaiczne zwraca się już po kilku latach, a w związku z możliwością pozyskania dofinansowań na zakup i montaż paneli, a w określonych wypadkach skorzystania z ulg (na przykład dla rolników), wydaje się najbardziej pożądanym rozwiązaniem w zakresie mikroinstalacji. Co też potwierdzają statystyki, odnotowujące w ostatnich latach prawdziwy skok w tym zakresie, zarówno w Polsce jak i na świecie. Fotowoltaika staje się coraz popularniejszym źródłem energii elektrycznej w Polsce.

Rewolucja energetyczna na świecie

Zielona rewolucja energetyczna zatacza coraz szersze kręgi. Wynika ona nie tylko z coraz większego poczucia odpowiedzialności polityków, którzy kształtują wieloletnie strategie energetyczne swoich krajów, ale przede wszystkim z rosnącej świadomości społeczeństw, które poglądy tych polityków w dużej mierze kształtują. Co ciekawe, choć alternatywą dla tradycyjnych elektrowni węglowych pozostają cały czas elektrownie jądrowe, to koszt ich budowy jest wysoki, a popularność wśród społeczeństw coraz większej ilości krajów spada. Dlatego między innymi projekt polskiej elektrowni jądrowej od kilku dobrych lat stoi w martwym punkcie – i nic nie wskazuje na to, aby w najbliższym czasie miało coś w tym zakresie ruszyć. Jednym z najlepszych przykładów kompleksowych i konsekwentnych inwestycji w OZE są Niemcy, gdzie po katastrofie w japońskiej elektrowni jądrowej Fukushima w 2011 roku zadecydowano o stopniowym odchodzeniu zarówno od węgla, jak i od atomu – właśnie na rzecz OZE. Już teraz znaczny procent ogólnej produkcji energii elektrycznej w Niemczech opiera się na źródłach odnawialnych. Wszystko wskazuje na to, że nasz zachodni sąsiad przeciera nowe szlaki. Wydaje się, że to tylko kwestia czasu, kiedy podąży nimi Polska.

Zielona energia w Polsce

Zainteresował Cię temat odnawialnych źródeł energii? Dowiedz się więcej o instalacjach fotowoltaicznych. Zapraszamy do naszego formularza kontaktowego.

Źródła:

Mikroelektrownia wiatrowa, http://www.budujesz-kupujesz.pl/mikroelektrownia-wiatrowa (dostęp: 17.02.2019)

Mikro i małe elektrownie wodne, https://enerad.pl/oze/prosument/mikro-i-male-elektrownie-wodne/ (dostęp: 17.02.2019)

Wiatr w Europie wyprzedził węgiel, https://wysokienapiecie.pl/2113-moc-elektrowni-wiatrowych-weglowych-w-ue-2016/ (dostęp: 17.02.2019)

Wind Power Capacity Reaches 539 GW, 52,6 GW Added in 2017, https://wwindea.org/blog/2018/02/12/2017-statistics/ (dostęp: 17.02.2019)

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *