Odnawialne źródła energii, czyli jak pozyskiwać prąd w zgodzie ze środowiskiem?

Odnawialne źródła energii, czyli jak pozyskiwać prąd w zgodzie ze środowiskiem?

Rewolucja energetyczna, która dokonuje się na naszych oczach, charakteryzuje się odchodzeniem od tradycyjnych, wyczerpujących się źródeł energii na rzecz odnawialnych źródeł energii (OZE). Widać to przede wszystkim na przykładzie zmieniających się miksów energetycznych poszczególnych krajów (w tym Polski, choć może nie należy ona do liderów tych zmian), a także na przykładzie strategii energetycznych większych organizacji, takich jak na przykład Unia Europejska. Pozyskiwanie energii z wykorzystaniem wody, wiatru, promieni słonecznych czy biomasy stanowi już znaczący procent miksów energetycznych wielu krajów – w tym nawet tych, których gospodarki oparte są cały czas w dużej mierze na źródłach tradycyjnych. Zalety nowych, zielonych technologii dostrzegają jednak nie tylko rządy krajów, ale również przedsiębiorcy gospodarstwa domowe czy rolne, widząc w tym nie tylko korzyść dla środowiska, ale również znaczne obniżenie rachunków za elektryczność.

Energia z wody

Rozwiązania bazujące na pozyskiwaniu energii elektrycznej z wykorzystaniem spadku wody dla klienta detalicznego (miko i małe elektrownie wodne, MEW), choć mogą zapewnić niezależność energetyczną, są jednak rozwiązaniem dość kosztownym.

MEW-y to urządzenia, które właściwie pracują same. Nie wymagają skomplikowanej obsługi (praktycznie w ogóle nie wymagają obsługi), a mimo to produkują prąd. Czy mała elektrownia wodna to więc dobra inwestycja? Na pewno jest to inwestycja kosztowna. Malutka mikroelektrownia wodna, o mocy kilkunastu czy kilkudziesięciu kilowatów to wydatek co najmniej kilkuset tysięcy złotych. Jest to cena za niezależność energetyczną od dostawców energii elektrycznej, ale trzeba się liczyć z tym, że zwrot takiej inwestycji jest długotrwały. Korzyści finansowe z funkcjonowania MEW możemy odczuć po kilkunastu latach – czytamy na stronie Enerad.pl.

Energia z wiatru

Popularnym rozwiązaniem z dziedziny OZE jest produkcja energii elektrycznej z wiatru. Jest ono jednym z najbardziej dynamicznych sektorów energetyki między innymi w Unii Europejskiej, której kraje inwestują w tzw. farmy wiatrowe. W 2005 roku tylko 6 procent wszystkich elektrowni w UE była napędzana przez wiatr, podczas gdy jedenaście lat później było to już 154 GW – co w ostatecznym rachunku dało więcej mocy, niż produkowały unijne elektrownie węglowe. Na całym świecie – jak obliczyło Światowe Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej – w 2017 roku działały elektrownie wiatrowe o łącznej mocy niemal 540 GW. Na poziomie mikroinstalacji należy wziąć pod uwagę szereg czynników, przede wszystkim warunki atmosferyczne. Aby wiatrak działał efektywnie, potrzeba wiatru, który wiałby z prędkością przynajmniej 4 m/s. W Polsce najlepszymi warunkami pod takie instalacje są te na Pomorzu. Na świecie pozyskiwanie energii z wiatru popularne jest między innymi w Wielkiej Brytanii czy Stanach Zjednoczonych.

Rodzaje odnawialnych źródeł energii

Energia z promieni słonecznych

W związku z tym, co napisaliśmy powyżej, dla gospodarstw domowych i mniejszych podmiotów najlepszym rozwiązaniem z zakresu OZE wydaje się instalacja fotowoltaiczna (w poprzednich publikacjach pisaliśmy na temat fotowoltaiki w gospodarstwach domowych). Z jednej strony nie wymaga ona bardzo dużych nakładów finansowych, z drugiej charakteryzuje się wysoką żywotnością – nawet przez 35 lat (dla porównania – żywotność mikroinstalacji wiatrowej szacuje się na 25 lat). Co więcej, inwestycja w panele fotowoltaiczne zwraca się już po kilku latach, a w związku z możliwością pozyskania dofinansowań na zakup i montaż paneli, a w określonych wypadkach skorzystania z ulg (na przykład dla rolników), wydaje się najbardziej pożądanym rozwiązaniem w zakresie mikroinstalacji. Co też potwierdzają statystyki, odnotowujące w ostatnich latach prawdziwy skok w tym zakresie, zarówno w Polsce jak i na świecie.

Rewolucja energetyczna na świecie

Zielona rewolucja energetyczna zatacza coraz szersze kręgi. Wynika ona nie tylko z coraz większego poczucia odpowiedzialności polityków, którzy kształtują wieloletnie strategie energetyczne swoich krajów, ale przede wszystkim z rosnącej świadomości społeczeństw, które poglądy tych polityków w dużej mierze kształtują. Co ciekawe, choć alternatywą dla tradycyjnych elektrowni węglowych pozostają cały czas elektrownie jądrowe, to koszt ich budowy jest wysoki, a popularność wśród społeczeństw coraz większej ilości krajów spada. Dlatego między innymi projekt polskiej elektrowni jądrowej od kilku dobrych lat stoi w martwym punkcie – i nic nie wskazuje na to, aby w najbliższym czasie miało coś w tym zakresie ruszyć. Jednym z najlepszych przykładów kompleksowych i konsekwentnych inwestycji w OZE są Niemcy, gdzie po katastrofie w japońskiej elektrowni jądrowej Fukushima w 2011 roku zadecydowano o stopniowym odchodzeniu zarówno od węgla, jak i od atomu – właśnie na rzecz OZE. Już teraz znaczny procent ogólnej produkcji energii elektrycznej w Niemczech opiera się na źródłach odnawialnych. Wszystko wskazuje na to, że nasz zachodni sąsiad przeciera nowe szlaki. Wydaje się, że to tylko kwestia czasu, kiedy podąży nimi Polska.

Zainteresował Cię temat odnawialnych źródeł energii? Dowiedz się więcej o instalacjach fotowoltaicznych. Zapraszamy do naszego formularza kontaktowego.

Źródła:

Mikroelektrownia wiatrowa, http://www.budujesz-kupujesz.pl/mikroelektrownia-wiatrowa (dostęp: 17.02.2019)

Mikro i małe elektrownie wodne, https://enerad.pl/oze/prosument/mikro-i-male-elektrownie-wodne/ (dostęp: 17.02.2019)

Wiatr w Europie wyprzedził węgiel, https://wysokienapiecie.pl/2113-moc-elektrowni-wiatrowych-weglowych-w-ue-2016/ (dostęp: 17.02.2019)

Wind Power Capacity Reaches 539 GW, 52,6 GW Added in 2017, https://wwindea.org/blog/2018/02/12/2017-statistics/ (dostęp: 17.02.2019)

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *