Fotowoltaika dofinansowanie 2019 – warunki, kwoty

Dofinansowanie do fotowoltaiki to temat, który szczególnie interesuje wszystkich zainteresowanych pozyskiwaniem energii słonecznej w 2019 roku. Panele fotowoltaiczne stały się w ostatnich latach szczególnie popularne w gospodarstwach domowych jako sposób na pozyskiwanie taniej i ekologicznej energii elektrycznej. Nie ma wątpliwości, że ich instalacja to jednak spory wydatek inwestycyjny (przeczytaj więcej o inwestycji w fotowoltaikę), na który pewnie nie wszyscy mogliby sobie pozwolić, gdyby nie system dofinansowań, jaki w tym czasie rozwinął się w naszym kraju. Dzięki różnym programom pomocowym, w znacznym stopniu pokrywającym koszty inwestycyjne, łatwiej podjąć kluczową dla każdego gospodarstwa decyzję o przejściu na energię pozyskiwaną z promieni słonecznych. Kluczową, bo mającą istotny wpływ na funkcjonowanie domu – przede wszystkim w kwestii oszczędzania na rachunkach za prąd.

Jakie warunki należy spełnić, aby pozyskać dofinansowanie na instalacje fotowoltaiczne? Gdzie szukać programów pomocowych? Jakie kwoty są możliwe do uzyskania? Spróbujmy odpowiedzieć na te pytania.

Fotowoltaika dofinansowanie 2019 – Kto wykłada pieniądze?

Przede wszystkim należy nadmienić, że dofinansowanie może przyjąć różne formy. W pierwszym przypadku mówimy o pomocach zwrotnych w postaci pożyczek, które po latach trzeba będzie oczywiście zwrócić. W drugim – o pomocy bezzwrotnej. Ponadto możemy wyróżnić dofinansowania oferowane przez instytucje rządowe lub samorządowe, a także przez instytucje prywatne (niskooprocentowane kredyty, oferowane przez banki). Pozostając przy programach publicznych, zarówno tych ogólnopolskich, jak i lokalnych, ważnym czynnikiem, dzięki któremu można liczyć na mnogość programów dotyczących finansowania instalacji fotowoltaicznych, jest Unia Europejska. A w szczególności zalecenia długoterminowe, jakie wydawane są dla każdego kraju członkowskiego. Według tych zaleceń miks energetyczny Polski do 2020 roku powinien w przynajmniej 15 procentach składać się odnawialnych źródeł energii. Choć z Unii Europejskiej idzie ekologiczny impuls, działania muszą podjąć same państwa członkowskie, a ostateczna decyzja należy oczywiście do obywateli.

Dofinansowanie do paneli fotowoltaicznych – warunki

Warunki dofinansowania zależą oczywiście od zapisów poszczególnych programów. Najwięcej z nich dotyczy fotowoltaiki – z różnych przyczyn. Przede wszystkim jest ona najmniej kontrowersyjna społecznie i łatwa do zintegrowanego wykorzystania niezależnie od obiektu. Na poziomie ogólnopolskich przykładem programu dofinansowań jest Energia Plus – a raczej będzie, bo w chwili obecnej znajduje się jeszcze w przygotowaniu. Będzie miał on na celu w poważnym stopniu rozwinąć rynek prosumencki w Polsce, wspierając powstawanie nowych instalacji OZE (ale de facto głównie fotowoltaiki) do 500 kW. Program Energia Plus będzie szansą przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw, dla których koszty związane z energią elektryczną często mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania całego biznesu.

W perspektywie samorządowej programy dofinansowania instalacji fotowoltaicznych organizują Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz władze wojewódzkie na terenach danych gmin z wykorzystaniem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pewne jest natomiast to, że programy dofinansowań dla instalacji prosumenckich opartych o odnawialne źródła energii nie znikną w najbliższym czasie, gdyż rządowe plany zakładają ich poważny rozwój. Dość wspomnieć, że pod koniec marca bieżącego roku minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz szacowała, że powstałe w tym roku instalacje prosumenckie będą odpowiadały jednemu blokowi energetycznemu o mocy 200 MW. Można być pewnym, że podejście to zostanie utrzymane niezależnie od przyszłych ewentualnych przetasowań na scenie politycznej.

Przeczytaj również: 5 powodów, dla których warto zainteresować się fotowoltaiką

Kwota dofinansowania

Kwoty dofinansowań również siłą rzeczy są różne i tak jak warunki zależą od poszczególnych programów, jednak z reguły stanowią one pokaźną część inwestycji, a często mogą sięgać nawet do 100 procent wszystkich kosztów. Zależy też czy mówimy o dotacji, czy o pożyczce. Na przykład w programie „Czyste powietrze”, realizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, będzie się można ubiegać – w przypadku dotacji – o dofinansowanie w wysokości od 40 do 90 procent kosztów kwalifikowanych (maksymalne koszty kwalifikowane to 53 tysiące złotych), w zależności od tego, jaki jest dochód na osobę w danym gospodarstwie rolnym. Będzie można starać się także o niskooprocentowane pożyczki na okres do 15 lat.

dofinansowanie panele fotowoltaiczne
Dofinansowanie na panele fotowoltaiczne

Dotacja na fotowoltaikę – Pomoc na wyciągnięcie ręki

Jak uzyskać dotację na fotowoltaikę? Jak więc widać, pozyskanie dofinansowania nie jest kwestią trudną, patrząc na mnogość programów pomocowych. Warto podjąć ten wysiłek, zwłaszcza że kwoty, jakie można dostać lub pożyczyć na korzystnych warunkach, nie są małe, a sama inwestycja zwraca się relatywnie szybko. W dobie powszechnego trendu przechodzenia na produkcję energii z odnawialnych źródeł (nie tylko na poziomie makro, ale również jeśli mowa o mikroinstalacjach) chwila obecna jest świetnym momentem na podjęcie decyzji o instalacji paneli. Skorzystają na tym wszyscy – w pierwszej kolejności środowisko, no i nasze portfele.

Jeśli zainteresował Cię temat odnawialnych źródeł energii w postaci fotowoltaiki to zachęcamy do skorzystania z formularza dostępnego na stronie głównej.

Źródła:

Co zawiera rządowy program Energia Plus?, https://wysokienapiecie.pl/17529-dla-polskiego-biznesu-nie-tylko-co-zawiera-program-energia-plus/ (dostęp: 4.04.2019)

O Programie Czyste Powietrze, https://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/o-programie-czyste-powietrze-/ (dostęp: 4.04.2019)

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *