Montaż paneli fotowoltaicznych krok po kroku

Montaż paneli fotowoltaicznych ma ogromne znaczenie dla poprawnego funkcjonowania instalacji. Należy podjąć kilka istotnych decyzji takich jak to czy zamontować panele na dachu, ścianie czy na gruncie. Na wydajność paneli fotowoltaicznych ma wpływ wiele czynników, takich jak: odpowiednie miejsce montażu, dobór właściwych elementów i parametrów paneli fotowoltaicznych czy odpowiedni montaż. Ich uwzględnienie przy planowanej inwestycji pozwoli na osiągnięcie dużej wydajności instalacji, co zaowocuje w przyszłości dużymi oszczędnościami.

Miejsce montażu paneli fotowoltaicznych

Panele fotowoltaiczne mają nieograniczone możliwości zastosowania. Można je montować praktycznie w każdym miejscu, do którego dociera promieniowanie słoneczne (dach, ściany), a najczęściej stosowane są:

 • w postaci dachówek, elementów zadaszeń, dodatkowych elementów budynku,
 • jako obudowa ścian zewnętrznych, elewacja budynku,
 • w przeszklonych fasadach i dachach.

Ze względu na dobry dostęp do promieniowania słonecznego panele fotowoltaiczne najczęściej instalowane są na dachach. Jednak przed montażem paneli fotowoltaicznych w takim miejscu należy uwzględnić jeszcze kilka istotnych elementów:

 • zacienienie – panele muszą być w całości odsłonięte, nie należy ich instalować w pobliżu np. wysokich drzew, które mogą rzucać cień na panel;
 • czynniki atmosferyczne – najczęstszy kierunek wiania wiatru, na której części dachu najbardziej zalega śnieg podczas zimy;
 • kąt nachylenia dachu – najodpowiedniejszy to 30-40 stopni; panele można również zainstalować na dachach płaskich za pomocą tzw. ekierek – umożliwiają one ustawienie paneli pod odpowiednim kątem;
 • odpowiedni kierunek montażu – pozwala na zwiększenie wydajności paneli, w związku z tym najlepiej montować je na kierunku południowym;
 • chłodzenie – może dojść do przegrzania paneli jeżeli nie będą miały odpowiedniego dopływu i przepływu powietrza z każdej strony;
 • ochrona odgromowa – zabezpieczenie systemów przed uderzeniem pioruna.

Panele fotowoltaiczne można również montować na gruncie, co daje większe możliwości przy wykorzystaniu instalacji. Łatwiej jest je odpowiednio ustawić, ponieważ nie ma ograniczeń ze strony konstrukcji dachowej. Jednak to miejsce montażu nie jest za często wybierane, ponieważ trzeba poświęcić na to część terenu, który można wykorzystać do innych celów.

Przeczytaj również: Wymiary paneli fotowoltaicznych

Dobór elementów i parametrów systemu fotowoltaicznego

Do podstawowych elementów paneli fotowoltaicznych zalicza się:

 • falownik – dołącza cały system fotowoltaiczny do sieci, powszechnie stosowany, zamienia napięcie stałe na zmienne, nadaje wymagany kształt wyjściowej fali zmiennonapięciowej, pełni rolę zabezpieczenia w przypadku awarii sieci;
 • generator – wytwarzający energię elektryczną;
 • łańcuch – elektryczny układ połączonych szeregowo modułów;
 • moduł – zestaw mechanicznie i elektrycznie połączonych ogniw fotowoltaicznych, jest to najmniejszy pojedynczy element stosowany do budowy panelu;
 • ogniwo, ogniwo słoneczne – element generujący energię elektryczną pod wpływem padającego światła słonecznego;
 • panel – wzajemnie połączone ze sobą elektryczne moduły, zamontowane i okablowane.

Taki zestaw paneli fotowoltaicznych zawiera konstrukcję wsporczą, bez fundamentu, aparaturę pomiarową, sterującą.

Przeczytaj również: Jak obniżyć koszty utrzymania domu?

Przy instalowaniu systemów fotowoltaicznych często montowany jest system magazynowania energii, którym najczęściej są akumulatory. Dostarczają one energię do zasilanego obwodu, jeśli panel fotowoltaiczny nie dostarcza wystarczającej ilości energii np. z powodu braku promieniowania słonecznego.

Systemy fotowoltaiczne mogą być instalowane autonomicznie (dla określonego budynku) lub mogą być przyłączone do sieci elektroenergetycznej. Wybór rodzaju i parametrów systemu fotowoltaicznego zależy głownie od:

 • wymaganego rocznego i dobowego zapotrzebowania na energię elektryczną,
 • sposobu wykorzystania wyprodukowanej energii elektrycznej,
 • posiadanej powierzchni do montażu.

Do istniejących budynków moc instalacji fotowoltaicznej dobierana jest najczęściej poprzez dopasowanie mocy do średniej wielkości rachunków za prąd. Przy nowych budynkach zużycie prądu szacuje się na podstawie urządzeń elektrycznych, które mają się w nich znajdować.

Ważna jest również wielkość obciążenia instalacji zasilającej. Przyjmuje się, że moc modułów powinna być co najmniej o 30% większa niż sumaryczna moc zapotrzebowania odbiorników. Moc falowników powinna być o minimum 20% większa od mocy obciążenia systemu zasilania.

Montaż paneli fotowoltaicznych krok po kroku
Montaż ogniw fotowoltaicznych – o czym pamiętać?

Montowanie instalacji fotowoltaicznej

Najczęściej instalacje fotowoltaiczne montuje się na dachu, rzadziej fotowoltaikę montujemy na ścianie lub gruncie. Po dobraniu odpowiednich komponentów instalacji montaż na dachu składa się z następujących etapów:

 • Należy zamontować specjalny stelaż na dachu (za pomocą odpowiednich haków mocujących i śrub – ze stali kwasoodpornej) lub np. terenie działki.
 • W przypadku montażu na dachu haki mocowane są do dachówki i szlifowane w celu lepszego ułożenia profilu (szkieletu).
 • Następnie haki łączone są z profilami za pomocą śrub i zostają przeprowadzone przewody elektryczne do falownika.
 • Jeżeli falownik znajduje się na parterze to przewody do niego można poprowadzić po elewacji, w specjalnej osłonie.
 • Na przygotowanym stelażu są układane panele fotowoltaiczne, połączone ze sobą szeregowo, które zostają podłączone z falownikiem.

Już na etapie projektowania domu można uwzględnić w konstrukcji zainstalowanie systemu fotowoltaicznego, co ułatwi jego późniejszy montaż i obniży jego koszty.

Zakończenie instalacji

Po zamontowaniu paneli należy wykonać pomiary elektryczne w celu sprawdzenia poprawności instalacji. Nowoczesne rozwiązania umożliwiają zarządzanie produkcją i zużyciem energii. Pozwalają na kontrolę ile energii się wytwarza, ile jest nadwyżki i ile jej zużywa się. Sprzęt może być połączony z aplikacją zainstalowaną na smartfonie lub komputerze. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem dostępnym na naszej stronie na temat domów samowystarczalnych.

Jeśli zainteresował Cię temat odnawialnych źródeł energii w postaci fotowoltaiki, które pomogą zaoszczędzić prąd to zachęcamy do skorzystania z formularza dostępnego na stronie głównej.

Bibliografia:

Wieteska S., Laskowska I. 2018. Ocena ryzyka eksploatacji urządzeń fotowoltaicznych dla potrzeb ich ubezpieczenia od wybranych zdarzeń losowych na terenie Polski. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 364, s. 186-201.

Szczerbowski R. 2014. Instalacje fotowoltaiczne – aspekty techniczno-ekonomiczne. Przegląd elektrotechniczny, nr 10, s. 31-36.

Dolęga W. 2013. Praktyczne aspekty wykorzystania instalacji fotowoltaicznych w budownictwie. Napędy i sterowanie, nr 6, s. 92-95.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *