Aukcje OZE – czym są i jak działają?

W ostatnich latach Odnawialne Źródła Energii (OZE) zyskują na znaczeniu z dwóch ważnych powodów: rosnących cen energii elektrycznej i produkcji CO2 wpływającego na globalne ocieplenie. Każdy właściciel instalacji OZE może wziąć udział w przetargu jeśli chce rozpocząć sprzedaż energii.

Odnawialne Źródła Energii mają coraz większe znaczenie w produkcji energii na świecie. W Polsce trend zmierzający do wykorzystywania zasobów energetyki odnawialnej staje się również coraz silniejszy. Dlaczego państwa, prywatni przedsiębiorcy i indywidualni inwestorzy stawiają na OZE? Przede wszystkim dzięki takim źródłom energii można zadbać o środowisko naturalne, a kraje zyskują też większą niezależność geopolityczną, ponieważ same mogą wytwarzać energię elektryczną. Można zrezygnować z tradycyjnych źródeł jej pozyskiwania i przy okazji korzystać z tańszego prądu.

W Polsce coraz większy nacisk kładzie się na źródła OZE, a szczególnie na fotowoltaikę. W efekcie pojawiają się nowe możliwości rozwoju dla firm, takie jak m.in. program Tani Prąd, dzięki któremu można otrzymać dofinansowanie na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych. Przystąpienie do programu jest sprawą prostą i łatwą, tym bardziej że pomoc w załatwianiu wszelkich formalności oferują również firmy montujące panele fotowoltaiczne (np. STILO ENERGY).

-> Przeczytaj więcej o dofinansowaniu do fotowoltaiki

Jeśli natomiast ktoś wytwarza energię z OZE na większą skalę, może ją sprzedawać. Najpierw jednak powinien wziąć udział w aukcji OZE.

Czym jest OZE?

Odnawialne Źródła Energii należą do źródeł występujących w przyrodzie naturalnie, jak również samodzielnie się odnawiających, i to w krótkim czasie. Ich stosunkowo szybka odnawialność jest ważną zaletą, ponieważ w naturze istnieją także naturalne źródła, które odnawiają się bardzo wolno lub nawet wcale. Są nimi na przykład ropa naftowa, węgiel czy gaz ziemny.

Do OZE można zaliczyć takie źródła jak słońce, wiatr, woda, biomasa, biogaz. W ich przypadku wykorzystuje się energię cieplną (geotermalną), hydrotermalną czy aerotermalną. Korzystając z Odnawialnych Źródeł Energii, unika się długotrwałego ich deficytu. Naturalne procesy sprawiają, że OZE są praktycznie niewyczerpalne.

-> Przeczytaj więcej o źródłach OZE

Udział OZE w Polsce

Unia Europejska planuje, że w 2020 roku będzie pozyskiwała z Odnawialnych Źródeł Energii 20% energii, a w 2030 roku będzie to już 32%. Dzięki temu zostaną osiągnięte cele klimatyczno-energetyczne. Trzeba przyznać, że założenia są konsekwentnie realizowane. W ciągu ostatnich 14 lat udział OZE w produkcji energii w Unii Europejskiej wzrósł ponad dwukrotnie. W 2017 roku wyniósł on 17,5%, a rok później już 18%. Z danych Eurostatu wynika, że największy udział OZE w użyciu (w produkcji) ma obecnie Szwecja (56%), a po niej plasują się takie kraje jak Finlandia (41,2%), Łotwa (40,3%), Dania (36,1%), a także Austria (33,4%). Nasi sąsiedzi, Niemcy, mają wskaźnik udziału OZE na poziomie 16,5%, a Francja – 16,6%.

Jak na powyższym tle wypada Polska? W 2020 roku udział OZE w całkowitej produkcji energii w naszym kraju powinien osiągnąć poziom 15%, jednak od kilku lat nie przekroczyliśmy 12%. Możemy się pocieszać jedynie tym, że nie jesteśmy ostatni w Unii Europejskiej. Na samym końcu są Holandia i Malta (8%), Luksemburg (9,1%) i Belgia (9,4%). Tymczasem w OZE warto inwestować, a naszym sprzymierzeńcem jest pogoda. Przykładem jest to, co wydarzyło się w Polsce w lutym 2020 roku. Dzięki bardzo wietrznej pogodzie polskie elektrownie wiatrowe wyprodukowały najwięcej energii w historii i było to 2,1 TWh. OZE może być zatem również dobrym pomysłem na biznes.

Aukcje OZE

Aukcja OZE – co to jest?

Reguły określone przez Unię Europejską i dotyczące zwiększania udziału Odnawialnych Źródeł Energii w ogólnej produkcji energii sprawiają, że państwo musi wciąż szukać dostawców OZE, ponieważ nie dysponuje odpowiednią liczbą własnych tego typu instalacji. Dlatego organizuje się systematycznie aukcje OZE. W takich przetargach mogą brać udział producenci, którzy już dysponują infrastrukturą pozwalająca wyprowadzić energię elektryczną z instalacji OZE do sieci przesyłowej, jak i posiadający już instalację OZE, ale jeszcze bez infrastruktury przesyłowej.

Kto zajmuje się przeprowadzaniem aukcji OZE?

Organizacją aukcji OZE zajmuje się Urząd Regulacji Energetyki. Ich przeprowadzanie to szansa zarówno dla małych firm, jak i dużych przedsiębiorstw na sprzedaż prądu pozyskanego z odnawialnych źródeł. Zainteresowany przetargiem podmiot powinien złożyć deklarację o przystąpieniu do aukcji.

Pozwolenie na udział w aukcji OZE i konieczna kaucja

Zaświadczenie o dopuszczeniu do przetargu wydawane jest na konkretną instalację OZE, a nie na firmę. Jeśli przedsiębiorstwo ma kilka instalacji, musi uzyskać pozwolenie na każdą z osobna. Do tego trzeba dysponować gwarancją bankową lub kaucją – 30 zł za każdy 1 kW instalacji. Więcej informacji na stronie URE.

Jak przebiega przetarg na zakup energii?

Przedsiębiorca, którego instalacja otrzymała zaświadczenie o dopuszczeniu do udziału w aukcji OZE, może zgłaszać się do kolejnych przetargów URE przez okres 12 miesięcy, jeśli dana instalacja spełnia wymagania tych przetargów. Czasami zaświadczenie jest wydawane na 6 miesięcy.

Gdzie są ogłaszane przetargi – aukcje OZE?

Aukcje OZE organizuje Prezes URE i to właśnie on ustala ich regulamin. Przetargi są ogłaszane w Biuletynie Informacji Publicznej URE. W terminie 30 dni od daty złożenia wniosku przez przedsiębiorcę wydawane jest zaświadczenie dopuszczające do aukcji. Prezes URE może także odmówić wydania takiego zaświadczenia.

Przetargi OZE są organizowane w kilku kategoriach. Osobne aukcje mają miejsce dla instalacji do 1 MW i powyżej 1 MW, a także dla nowych instalacji i dla instalacji zmodernizowanych.

Warunki przeprowadzenia aukcji OZE

Cały proces rozpoczyna się od zamieszczenia przez Prezesa URE ogłoszenia o aukcji co najmniej 30 dni przed przetargiem. Aukcja OZE jest przeprowadzana tylko wtedy, gdy zostaną do niej dopuszczone co najmniej trzy oferty spełniające kryteria określone w regulaminie przetargu. Aukcję wygrywa oferent z najniższą ceną. Prezes URE podpisuje z nim umowę w ciągu miesiąca przy już istniejącej infrastrukturze przesyłowej od instalacji OZE lub w ciągu 6 miesięcy w przypadku konieczności zbudowania takiej infrastruktury.

Aukcje OZE jako szansa na dodatkowy zarobek dla właścicieli instalacji fotowoltaicznych

Odnawialne Źródła Energii to bez wątpienia przyszłość sektora energetycznego w większości rozwiniętych państw. Dzięki aukcjom OZE właściciele instalacji fotowoltaicznych mogą sprzedawać wyprodukowaną przez siebie energię elektryczną i dobrze na tym zarabiać.

Jeśli zainteresował Cię temat fotowoltaiki to zachęcamy do skorzystania z formularza dostępnego na stronie głównej.

Jeśli zainteresował Cię temat fotowoltaiki to zapraszamy do wypełnienia formularza

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *