Energia odnawialna w Polsce. Dane dotyczące wykorzystywania OZE

Energia odnawialna w Polsce. Dane dotyczące wykorzystywania OZE

Udział energii odnawialnej w Polsce wynosi 10,9 proc. (dane Eurostatu za rok 2017). Energia odnawialna w Polsce pochodzi przede wszystkim z biopaliw stałych (67,9%), wiatru (14,0%) i z biopaliw ciekłych (10,0%). Do roku 2020 udział OZE w państwach Unii Europejskiej ma wynieść 20 proc. 

Energia odnawialna w Polsce z roku na rok rozwija się coraz intensywniej. Rozwój cywilizacji oraz samoistny wzrost potrzeb człowieka, w tym wzrost zapotrzebowania na energię doprowadza do powolnego, ale postępującego wyczerpywania się tradycyjnych paliw kopalnych. Przez ostatnie 150 lat bardzo mocno wykorzystujemy naturalne zasoby naszej planety takie jak węgiel, ropa naftowa, czy gaz ziemny. Niestety owa eksploatacja wiąże się nie tylko ze wzrastającym deficytem owych surowców, ale także z coraz większą degradacją środowiska naturalnego.

Na szczęście, w odpowiedzi na te problemy, pojawiła się idea wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, które są o wiele tańsze i o wiele bardziej bezpieczne dla otaczającego nas świata. Popularność wykorzystywania OZE rośnie także w Polsce.

Co to są odnawialne źródła energii?

Odnawialne źródła energii to przede wszystkim potencjał promieniowania słonecznego, siła wiatru oraz ruch wody. Zasoby te występują na naszej planecie samoistnie, ale także podlegają naturalnemu odnawianiu się, za zatem traktowane są jako niewyczerpalne. Warto też zwrócić uwagę na redukcję szkodliwego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Przede wszystkim dlatego, że dochodzi do znacznego ograniczenia emisji szkodliwych związków chemicznych, a w szczególności gazów cieplarnianych.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że prócz wyżej wymienionych istnieją także inne rodzaje OZE. Do tej sfery włączamy także: zasoby geotermalne, biopaliwa, biogaz, a także pompy ciepła. Polskie warunki pozwalają na korzystanie ze wszystkich, które zostały tu wypunktowane.

Odnawialne źródła energii w Polsce

To z jakiego rodzaju odnawialnych źródeł energii korzystamy w naszym kraju, zależy przede wszystkim od położenia konkretnego miejsca. Warunki geograficzne to punkt wyjścia jeśli chodzi o możliwe do zagospodarowania zasoby. Oczywistością jest, że na otwartych przestrzeniach energia wiatrowa będzie tą najchętniej eksploatowaną, a z kolei jeśli na danym terenie nie występują źródła geotermalne, to nie ma szans na korzystanie z nich. Biorąc pod uwagę ogólne dane, energia odnawialna w Polsce pochodzi przede wszystkim z biopaliw stałych (67,9%), wiatru (14,0%) i z biopaliw ciekłych (10,0%). Według danych z roku 2017 łączna wartość energetyczna pozyskanej energii ze źródeł odnawialnych w Polsce wyniosła 383 168 TJ.

Warto zwrócić uwagę także na fakt, że zużycie energii ze źródeł odnawialnych zwiększyło się nieznacznie w ciągu ostatnich lat i wzrosło z 360 tys. TJ w 2013 r. do 374 tys. TJ w 2017 r. Więcej statystyk dotyczących rynku fotowoltaiki znajdziecie w TYM miejscu.

OZE w Polsce w kontekście najbliższej przyszłości

Jaka jest przyszłość OZE w Polsce? Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia określonego udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r. Cele ogólne składają się na założony 20% udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto we Wspólnocie. Dla Polski cel ten został ustalony na pułapie 15%. Poza tym każde z państw zrzeszonych w UE powinno zapewnić, w 2020 r. udział energii ze źródeł odnawialnych we wszystkich rodzajach transportu na poziomie co najmniej 10%.

Przeczytaj również: Fotowoltaika jako skuteczny sposób na oszczędności w przedsiębiorstwie

Wskaźnik udziału energii z odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii brutto obliczany jako iloraz wartości końcowego zużycia brutto ze źródeł odnawialnych oraz wartości końcowego zużycia energii ze wszystkich źródeł oraz wyrażony w procentach, obniżył się w 2017 r. o 0,32 p. proc. w stosunku do 2016 r. Główną przyczyną spadku tego udziału był wzrost końcowego zużycia energii brutto (o ok. 6,5%). Zużycie energii ze źródeł odnawialnych również wzrosło w badanym okresie  (o ok. 3,4%).

OZE w perspektywie połowy wieku

Porozumienie Paryskie z 2015 roku, które obejmuje wszystkich członków Unii Europejskiej zakłada całkowitą rezygnację z paliw kopalnych w obrębie naszej wspólnoty, do roku 2050. Oznacza to absolutną konieczność zmiany polityki dotychczasowego myślenia względem energetyki. Kraje unijne dogadały się, że będą dostosowywać ustalenia do sytuacji aktualnej oraz postępu naukowego, jednak biorąc pod uwagę obecną sytuację, z technicznego punktu widzenia całkowite przejście na OZE jest już strukturalnie możliwe.

ENERGIA ODNAWIALNA W POLSCE
Energia odnawialna (OZE) w Polsce

Z pewnością skutkiem ubocznym całkowitego przejścia na odnawialne  źródła energii w Europie będzie zmiana dotychczasowego systemu. Monopolistyczny, scentralizowany system zostanie zastąpiony zdecentralizowanymi społecznymi projektami oraz nowoczesnymi modelami biznesowymi. Warto zwrócić uwagę na fakt, że jeśli owe ustalenia zostaną doprowadzone do końca będziemy, na Starym Kontynencie, oddychać czystym i nieskażonym powietrzem.

Energia ze słońca

Nadal ciągle niedoceniana, a jednak bardzo wydajna energia pochodząca ze słońca może okazać się niezwykle istotnym elementem w walce o przejęcie rynku energetycznego przez odnawialne źródła energii. Proste i relatywnie niedrogie systemy, oparte na panelach fotowoltaicznych dają nie tylko darmową energię, pochodzącą ze słońca, ale także czyste powietrze, w przeciwieństwie do tradycyjnych metod.

Jeśli zainteresował Cię temat odnawialnych źródeł energii w postaci fotowoltaiki to zachęcamy do skorzystania z formularza dostępnego na stronie głównej.

Zainteresował Cię temat fotowoltaiki? Masz pytania?
Zostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą.