Fotowoltaika a podatki – jak odliczyć panele fotowoltaiczne?

Fotowoltaika a podatki – jak odliczyć panele fotowoltaiczne?

Drożejący prąd, a także coraz większa świadomość ekologiczna skutecznie zachęcają Polaków do inwestowania we własne panele fotowoltaiczne. Dodatkową zachętę stanowi możliwość odliczenia od podatku kosztów takiej instalacji.

Instalacje fotowoltaiczne cieszą się w Polsce coraz większym zainteresowaniem. W 2019 roku zainstalowano w naszym kraju takie systemy o łącznej mocy 830 MW. W rezultacie na koniec wspomnianego roku w Polsce potencjał fotowoltaiki wzrósł do 1,3 GW, jak podają Polskie Sieci Elektroenergetyczne. W samym tylko grudniu 2019 roku przybyło 113,9 MW z fotowoltaiki, chociaż rekordowy pod tym względem był lipiec – wzrost zainstalowanych wtedy systemów PV wyniósł 116,1 MW. Warto dodać, że łączna moc instalacji fotowoltaicznych na koniec 2018 roku wynosiła 471,4 MW.

Wszystko wskazuje na to, że 2020 rok będzie znowu dobry dla fotowoltaiki. Na 1 kwietnia łączna moc fotowoltaiki wynosiła 1,7 GW. W ujęciu rocznym to wzrost aż o 181,15%. Eksperci przewidują, że w rezultacie udział OZE w bilansie energetycznym Polski może wynieść 15% na koniec 2020 roku. Jedną z zachęt, aby zainstalować panele fotowoltaiczne, jest możliwość skorzystania z ulgi podatkowej.

Ulga na instalację fotowoltaiczną – komu przysługuje?

Koszty poniesione na zakup i instalację paneli fotowoltaicznych można rozliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Taka możliwość istnieje od 1 stycznia 2019 roku. Z takiego odliczenia od podatku skorzystają nie tylko osoby, które rozliczają się z fiskusem według skali podatkowej (17% i 32%), ale również podatnicy stosujący podatek liniowy 19% i osoby, które opłacają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

fotowoltaika a podatki

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać podatnicy, którzy zamontowali instalację fotowoltaiczną zarówno na dachu domu, jak i na innym budynku, ale z zastrzeżeniem, że ta instalacja służy budynkowi mieszkalnemu. Należy również pamiętać, że ulga na fotowoltaikę przysługuje, gdy podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego mieszkalnego. Przy czym może to być zarówno budynek wolnostojący, jak i w zabudowie szeregowej lub grupowej. W takim budynku powierzchnia lokalu użytkowego nie może przekraczać 30% całej powierzchni domu.

Ile wynosi ulga termomodernizacyjna?

Kwota wydatków, którą można odliczyć, nie może przekroczyć 53 tys. zł na jednego podatnika. Jeśli ktoś jest właścicielem lub współwłaścicielem kilku domów, na których zainstalowano panele fotowoltaiczne, limit 53 tys. zł się nie zmienia i dotyczy łącznie wszystkich tych inwestycji. W przypadku małżonków limit przypada na każdego z nich osobno (mają zatem wspólnie 106 tys. zł do odliczenia maksymalnie). Jeśli budynek mieszkalny ma kilku współwłaścicieli, na każdego z nich przypada maksymalnie 53 tys. zł ulgi.

W przypadku, gdy kwota odliczenia przekracza roczny dochód podatnika, wtedy niewykorzystana suma ulgi na fotowoltaikę nie przepada, ale może zostać odliczona w kolejnych latach podatkowych. Podatnik ma na to 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek na instalację fotowoltaiczną. Taki koszt może zostać poniesiony również przed 1 stycznia 2019 roku, ale faktura potwierdzająca wydatki musi powinna być wystawiona już po 1 stycznia 2019 roku. Przedsięwzięcie musi też zostać zakończone w ciągu 3 lat od pierwszego wydatku. Do ustalenia wysokości wydatków liczy się kwota brutto z faktury, jeśli VAT nie został wcześniej odliczony. Odlicza się koszty zakupu urządzeń i usług związanych z montażem instalacji fotowoltaicznej.

Dotacja „Mój Prąd” a rozliczenie ulgi

Od 23 lipca 2019 roku w Polsce dostępne jest dofinansowanie zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej. Maksymalnie można uzyskać 5 tys. zł dla instalacji o mocy od 2 kW do 10 kW zainstalowanej w domu jednorodzinnym. Często pomoc w formalnościach przy pozyskiwaniu dotacji do fotowoltaiki oferuje firma zajmująca się montażem paneli (np. STILO ENERGY), co znacznie ułatwia cały proces.

Osoby, które skorzystały z dotacji w ramach programu „Mój Prąd”, również mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Należy jednak pamiętać, że ta ulga przysługuje tylko na wydatki, które podatnik faktycznie poniósł. Jeśli zatem ktoś zapłacił za zakup i montaż instalacji na przykład 25 tys. zł, a potem otrzymał dotację z programu „Mój Prąd” w wysokości 5 tys. zł, w rzeczywistości poniósł wydatek w wysokości 20 tys. zł i tylko taką kwotę będzie mógł odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Odliczeniu nie podlegają zatem wydatki w części, w jakiej zostały dofinansowane w ramach programu „Mój Prąd”, a także w ramach innego dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub jego regionalnego oddziału albo zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek innej formie.

Przeczytaj więcej o dotacjach do fotowoltaiki

Na jakim formularzu dokonać odliczenia?

Aby odliczyć ulgę termomodernizacyjną i tym samym rozliczyć koszty poniesione w związku z zakupem i montażem paneli fotowoltaicznych, należy wypełnić formularz PIT/O służący właśnie do różnego typu odliczeń. Ten formularz jest załącznikiem dla deklaracji podatkowych PIT-36, PIT-36L, PIT-37 i PIT-28.

fotowoltaika a podatki

Odliczenia podatkowego należy dokonać w formularzu podatkowym za rok, w którym nastąpiły koszty związane z zakupem i montażem paneli fotowoltaicznych (data zakupu elementów instalacji fotowoltaicznej i zakupu usługi jej montażu). Nie jest wymagane, żeby podatnik dołączał do rocznej deklaracji podatkowej faktury lub rachunki potwierdzające zakup paneli fotowoltaicznych. Należy jednak przechowywać je przez 5 lat – tyle trwa okres przedawnienia podatkowego, które liczy się od końca roku kalendarzowego, w jakim upłynął termin płatność zobowiązania podatkowego.

Własna instalacja fotowoltaiczna pozwala nie tylko uniezależnić się w dużej mierze od zewnętrznego dostawcy prądu, ale również oznacza niższe rachunki za prąd i dbanie o naturalne środowisko. Dzięki uldze podatkowej inwestycja może zwrócić się jeszcze szybciej.

Zainteresował Cię temat fotowoltaiki? Masz pytania?
Zostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą.