Opłata mocowa – jak podniosą się ceny prądu w 2021 roku?

Opłata mocowa – jak podniosą się ceny prądu w 2021 roku?

Co roku w IV kwartale Urząd Regulacji Energetyki (URE) prowadzi postępowania mające na celu zaakceptowanie taryf za energię elektryczną na kolejny rok. Sprzedawcy i dystrybutorzy kalkulują wszystkie ponoszone koszty, a następnie przekładają je na ceny energii dla odbiorców końcowych. URE poinformowało, że od 1 stycznia 2021 roku na rachunkach za prąd pojawi się nowa pozycja – opłata mocowa.

Czym jest opłata mocowa?

W 2017 roku przyjęto ustawę o rynku mocy tworzącę mechanizm wynagradzania wytwórców energii za utrzymanie ciągłości dostaw. URE wskazuje, że dzięki temu zwiększy się bezpieczeństwo energetyczne, a zgodnie z ustawą to Prezes URE wyznacza stawki opłaty mocowej. Jaka będzie jej wysokość w 2021 roku?

O ile wzrosną rachunki za prąd?

Ustawa o rynku mocy dzieli odbiorców energii elektrycznej na dwie grupy – gospodarstwa domowe oraz na pozostałych odbiorców. W przypadku gospodarstw domowych opłata mocowa będzie stawką miesięczną uzależnioną od rocznego zużycia energii elektrycznej, a jej miesięczny poziom wyniesie odpowiednio:

  • 1,87 zł – dla zużycia energii elektrycznej poniżej 500 kWh
  • 4,48 zł – dla zużycia od 500-1200 kWh
  • 7,47 zł – dla zużycia od 1200-2800 kWh
  • 10,46 – dla zużycia powyżej 2800 kWh.

Z tego wynika, że roczne rachunki w gospodarstwie domowym za prąd mogą być wyższe nawet o 125,52 zł.

Dla pozostałych odbiorców, uwzględnionych w ustawie jako druga grupa, opłata wyniesie 0,0762 zł z każdą kWh pobraną od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 22. Oznacza to, że dla małej firmy zużywającej rocznie średnio około 20 MWh roczne opłaty wzrosną nawet o 1905 zł!

Wysokość opłaty mocowej - Opłata mocowa – jak podniosą się ceny prądu w 2021 roku?
Opłata mocowa – kwoty, o jakiee zostaną podniesione rachunki za prąd. Opracowanie: Stilo Energy

Fotowoltaika a opłata mocowa

Opłata mocowa zależy od ilości energii elektrycznej, którą pobiera się z sieci energetycznej. Ci odbiorcy, którzy korzystają z fotowoltaiki, mogą w znaczącym stopniu lub całkowicie ograniczyć ilość pobieranego prądu. Jeśli elektrownia fotowoltaiczna w całości pokryje zapotrzebowanie na energię elektryczną opłata mocowa nie zostanie pobrana – jest to więc dodatkowa oszczędność dla właścicieli mikroinstalacji.

Energia wyprodukowana przez panele słoneczne w pierwszej kolejności trafia do domu lub firmy, aby pokryć bieżące zużycie prądu. Do sieci przesyła się jedynie nadwyżki, których nie wykorzysta się zaraz po wyprodukowaniu. Można je odebrać w okresach, gdy instalacja fotowoltaiczna produkuje za mało prądu w stosunku do zapotrzebowania – np. nocą.

Szacuje się, że prosumenci najprawdopodobniej zaliczą się do najniższego progu opłaty mocowej. Oznacza to, że rachunki podniosą się jedynie o 1,87 zł. Uwzględniając dodatkową opłatę inwestycja w fotowoltaikę może zwrócić się jeszcze szybciej!

Zainteresował Cię temat fotowoltaiki? Masz pytania?
Zostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą.