Panele fotowoltaiczne zamiast uprawy ziemi, czyli jak produkcja prądu staje się atrakcyjna dla rolników

Panele fotowoltaiczne zamiast uprawy ziemi, czyli jak produkcja prądu staje się atrakcyjna dla rolników

Fotowoltaika dla rolnika – czy to dobry pomysł? Rozwiązania z zakresu pozyskiwania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii stają się szczególnie atrakcyjna dla rolników. Korzyści te mogą mieć różne postaci. Z jednej strony chodzi naturalnie o znaczne ograniczenie wydatków na prąd, które w dobrze prosperującym gospodarstwie rolnym potrafią być bardzo wysokie. Z drugiej jednak – to pewna pokusa, aby z uprawy ziemi przerzucić się na produkcję energii elektrycznej. Czyli na dobrą sprawę – uprawę roli zmienić na swoistą „uprawę” energii elektrycznej. Wiąże się to między innymi z zawirowaniami na rynku płodów rolnych czy ciężkimi do przewidzenia warunkami pogodowymi, które źle oddziałują na uprawy, mogące od czasu do czasu powodować nawet znaczące straty. Jednak podczas gdy długotrwałe susze i upały mogą być zabójcze dla upraw, będą zbawienne na przykład dla paneli fotowoltaicznych, za pomocą których produkuje się prąd z promieni słonecznych. Prąd z kolei można przekazywać do sieci – w ten sposób rolnik staje się prosumentem.

Fotowoltaika dla rolnika 2019

Produkcja taniej, zielonej energii pochodzącej z promieni słonecznych może w znacznym stopniu ograniczyć wydatki na prąd gospodarstwa rolnego. Biorąc pod uwagę fakt, że gospodarstwa rolne płacą za energię elektryczną od 5000 do nawet 20 000 tysięcy złotych, poszukiwanie oszczędności staje się czymś naturalnym, a nawet koniecznym. Problem cen energii dla gospodarstw rolnych będzie aktualny przez najbliższe lata, zwłaszcza wobec zapowiedzi wzrostu cen za prąd i naturalnym rozwojem i zwiększaniem produkcji przez te gospodarstwa. Ponadto należy pamiętać, że własna produkcja to również niezależność energetyczna. Bliskość instalacji energetycznej zapobiega również stratom energii, które mogą być spowodowane odległością od tradycyjnych źródeł prądu. Wszystko to sprawia, że inwestycje w fotowoltaikę stają się szczególnie interesujące dla gospodarstw rolnych.

Fotowoltaika zamiast uprawy ziemi

Pozyskiwanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii to nie tylko możliwość redukcji kosztów przez obniżenie rachunków za prąd. Rolnicy mogą pójść jeszcze dalej, zmieniając wręcz charakter swojej działalności, co ma swoje wymierne korzyści. Produkcja zielonej energii, między innymi z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych, może z powodzeniem stanowić alternatywę dla uprawy ziemi. Warto przy tym zauważyć, że nie musi całkowicie jej zastępować, ale może być świetnym uzupełnieniem uprawy ziemi. Panele fotowoltaiczne można wszak instalować na dachach zabudować (których w gospodarstwie rolnym zwykle nie brakuje), ale można również wykorzystać do tego nieużytki rolne, rozlokowując na nich instalacje potrzebne do produkcji prądu. Nawet jeśli podczas długotrwałych letnich upałów część produkcji rolnej ulegnie zniszczeniu, panele fotowoltaiczne – i oszczędności z nimi związane – zrekompensują straty. Wszystko zależy od wizji, jaką ma dane gospodarstwo rolne i w jakim stopniu rozłoży akcenty produkcyjne – w większej mierze na uprawę roli czy może na produkcję energii.

Panele fotowoltaiczne - rolnictwo
Produkcja energii jest korzystna z punktu widzenia rolników

Unia Europejska i ulgi dla rolników

Jednym z głównych motorów napędzających rozwój instalacji, pozwalających produkować energię z odnawialnych źródeł energii przez gospodarstwa role jest Unia Europejska. Do pewnego momentu największe znacznie w strukturze pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych miała biomasa, jednak od kilku lat jej rolę przejmuje energia wiatrowa i słoneczna. Dość wspomnieć o programach unijnych, dzięki których można finansować inwestycje w zakup oraz montaż systemów fotowoltaicznych.

Przechodząc na krajowe podwórko należy wspomnieć również o tym, że rolnicy mogą korzystać z różnych ulg, dzięki którym decyzja o inwestycji w fotowoltaikę staje się jeszcze łatwiejsza. Przede wszystkim mowa tutaj o tzw. uldze inwestycyjnej na obiekty środowiskowe, o której czytamy w ustawie o podatku rolnym. W art. 13 wspomnianej ustawy czytamy, że „podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na zakup i zainstalowanie urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód)”. Punt drugi tego art. mówi: „Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja – w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych”.

W praktyce wygląda to mniej więcej następująco: jeżeli rolnik zainstalował panele fotowoltaiczne za 40 tysięcy złotych, to może odliczyć sobie od podatku rolnego 10 tysięcy złotych, czyli 25 procent zainwestowanej kwoty. Jeśli jego podatek wynosi – dajmy na to – 5 tysięcy złotych rocznie, to przez dwa lata nie musi płacić podatku w ogóle. Jest to na pewno warte do rozważenia przez każde gospodarstwo rolne rozwiązanie, które może posłużyć do rozwiązania problemu wysokich cen energii elektrycznej.

Chcesz się dowiedzieć więcej o fotowoltaice? Zapraszamy do naszego formularza kontaktowego.

Źródła:

K. Szałaj, Opłacalność instalacji fotowoltaicznej dla rolników. Co warto wiedzieć?, https://agronews.com.pl/artykul/oplacalnosc-instalacji-fotowoltaicznej-dla-rolnikow-co-warto-wiedziec/ (dostęp: 17.02.2019)

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19840520268/U/D19840268Lj.pdf (dostęp: 17.02.2019)Ulga w podatku rolnym także przy instalacji paneli fotowoltaicznych na budynku mieszkalnym, https://www.portalfk.pl/finanse-publiczne/ulga-w-podatku-rolnym-takze-przy-instalacji-paneli-fotowoltaicznych-na-budynku-mieszkalnym-16906.html (dostęp: 17.02.2019)

Zainteresował Cię temat fotowoltaiki? Masz pytania?
Zostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą.