Program MÓJ PRĄD

5000 zł dofinansowania do instalacji fotowoltaicznej

Uwaga! Jesteś na oficjalnej stronie firmy Stilo Energy, dostawcy rozwiązań w zakresie fotowoltaiki dla domu i biznesu. Udzielamy pomocy w składaniu wniosków o dotację MÓJ PRĄD wyłącznie klientom naszej firmy.

II nabór w ramach programu Mój Prąd przewidziany był do 18.12.2020 r, mimo to zakończył się 06.12.2020 r. Co jednak z osobami, które nie zdążą złożyć wniosku w tym terminie? Czy będzie III nabór?

Mimo, że drugi nabór zaplanowany był do 18 grudnia, pula środków wyczerpała się już na początku listopada bieżącego roku. Jednak NFOŚiGW zamiast zamknąć nabór postanowił powiększyć pulę o dodatkowe 100 milionów. Ponadto, Fundusz potwierdził, że program będzie kontynuowany w 2021 roku.

Co z wnioskami, które nie zakwalifikują się do dofinansowania jeszcze w tym roku?

Według wypowiedzi Rzecznika Prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – wnioski nie zostaną automatycznie przekazane do kolejnego naboru. Prawdopodobnie wniosek będzie można złożyć w kolejnym naborze. Zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie programu Mój Prąd, okres kwalifikowalności kosztów to 23.07.2019r – 31.12.2025 r., przy czym data przyłączenia instalacji do sieci nie może być wcześniejsza niż 23.07.2019 r.

Podejrzewamy, że każda osoba inwestująca w fotowoltaikę do końca roku, która nie załapie się na obecny nabór, a spełni wymagania kolejnego, otrzyma dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd.

III nabór programu został zapowiedziany na pierwszą połowę 2021 roku, jednak jego warunki nie zostały jeszcze określone. Według wypowiedzi Rzecznika Prasowego NFOŚiGW rozpoczęły się już prace nad wyznaczeniem zasad kolejnej edycji programu. Brane są również pod uwagę możliwości uatrakcyjnienia dotychczasowej oferty, tak by zachęcić prosumentów do stosowania rozwiązań hybrydowych takich jak montaż paneli fotowoltaicznych wraz z magazynem energii.


Zasady obowiązujące w II naborze programu Mój Prąd

Program Mój Prąd jest ogólnopolskim programem dofinansowującym zakup i montaż paneli fotowoltaicznych. W ramach tego programu osoby fizyczne mogą złożyć wniosek o wsparcie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej. Kwota, dofinansowania, którą można uzyskać to ok. 5 tys. zł na instalację. Zaplanowany budżet na lata 2019-2024 wynosi 1 mld.

Do wniosku o dofinansowanie konieczne jest załączenie faktury, dowodu zapłaty faktury, dokumentu potwierdzającego instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy. Wypłatą ponad miliarda zł na ten cel i obsługą programu zajmuje się Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Inicjatywa ta ma pomóc zrealizować zobowiązania klimatyczne wobec Unii Europejskiej. Dodatkowo warto pamiętać o możliwości odliczenia kosztów inwestycji od podatku, co znacząco wpływa na ostateczny koszt inwestycji.


Na co można uzyskać dofinansowanie w programie MÓJ PRĄD?

Dofinansowanie obejmuje: panele, inwertery, okablowanie, urządzenia do montażu, robociznę. Moc instalacji musi wynosić od 2 kW do 10 kW.

Skontaktuj się  Sprawdź inne programy


  Kto otrzyma dofinansowanie?

  Osoby fizyczne wytwarzające energię na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Program nie dotyczy firm.


  Jaka jest wysokość i warunki dofinansowania?

  Dofinansowanie w formie dotacji (bezzwrotna pomoc) do 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 tys. zł na instalację. W celu uzyskania dotacji na kolejną, odrębną, instalację należy złożyć kolejny wniosek.

  Podstawowy warunek, żeby skorzystać z tego dofinansowania to, że koszty w związku z zakupem instalacji należało ponieść po 23 lipca 2019 r. Kolejnym warunkiem, który musimy spełnić jest to, że instalacja nie była przyłączona do sieci przed 23 lipca 2019 r. Instalacji nie można też dofinansować z innych programów.


  Kto przydziela dofinansowanie?

  Przydzielaniem dofinansowania na ogniwa fotowoltaiczne w ramach programu “Mój Prąd” zajmuje się Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


  Liczba rozpatrzonych wniosków

  Na początku listopada 2020 roku został wykorzystany już budżet 1 miliarda złotych przeznaczonych na realizację programu. W ramach II naboru pula została powiększona o dodatkowe 100 milionów złotych.


  Składanie wniosku i terminy

  Aktualnie wnioski można składać na dwa sposoby. Wniosek papierowy: wyłącznie przez pośrednika sprzedaży jaki jest Stilo Energy. Indywidualnie w formie elektronicznej przy użycia podpisu zaufanego lub e-dowodu. Więcej informacji na https://mojprad.gov.pl/.

  We wniosku o dofinansowanie należy uzupełnić:

  1. Dane wnioskodawcy (dane identyfikacyjne, adres zamieszkania, dane rachunku bankowego na który ma być przekazane dofinansowanie).
  2. Dane instalacji (informacja o własności instalacji, lokalizacja instalacji, dane techniczne instalacji).
  3. Oświadczenie o zgodności beneficjenta z programem priorytetowym.
  4. Informacje o załącznikach (podać liczbę złożonych załączników do wniosku).

  Pomoc przy procedurze składania wniosku o dofinansowanie można uzyskać w różnych organizacjach m.in. w firmie Stilo Energy, która zajmuje się sprzedażą i montażem instalacji fotowoltaicznych.

  Wnioski przyjmują w trybie ciągłym. Aktualnie od 13 stycznia 2020 roku do 18 grudnia 2020 roku trwa II nabór wniosków (lub do wyczerpania alokacji środków).

  Niezbędne dokumenty

  1. Kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej.
  2. Dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie.
  3. Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano. Zaświadczenie OSD należy opracować wg wzoru lub równoważne z nim, czyli powinno zawierać minimum informacji, ujętych we wzorze.
  4. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych dla wnioskodawców Programu priorytetowego “Mój Prąd” (RODO).
  5. Oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji).

  Sprawdź inne dostępne dofinansowania

  Zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego – zadzwonimy z dobrą ofertą!