Rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i jego wpływ na rynek fotowoltaiki

Rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i jego wpływ na rynek fotowoltaiki

Dnia 11 października2019 roku weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Co zawiera i w jaki sposób może mieć wpływ na rynek fotowoltaiki w Polsce?

Rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – co należy o nim wiedzieć?

Wspomniane rozporządzenie weszło w życie 11 października 2019 roku. Powstało z myślą o ochronie środowiska oraz jeszcze dokładniejszym określeniu, które przedsięwzięcia mogą znacząco na nie oddziaływać. Obejmuje zarówno  te działania, które w sposób oczywisty mają wpływ na środowisko, jak i te, które potencjalnie mogą mieć na nie wpływ. Do wspomnianych przedsięwzięć znacząco oddziałujących na środowisko należą między innymi:

 • instalacje do wyrobu substancji przy zastosowaniu procesów chemicznych (chemia organiczna, nieorganiczna, nawozy mineralne, środki owadobójcze, materiały wybuchowe),
 • instalacje do wytwarzania podstawowych produktów farmaceutycznych z zastosowaniem procesów chemicznych lub biologicznych,
 • elektrownie konwencjonalne, elektrociepłownie lub inne instalacje do spalania paliw
 • elektrownie jądrowe i inne reaktory jądrowe,
 • instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru,
 • napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 220 kW i długości nie mniejszej niż 15 km,
 • instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, z wyłączeniem radiolinii, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0,03 MHz do 300 000 MHz,
 • instalacje związane z postępowaniem z paliwem jądrowym lub odpadami promieniotwórczymi (wytwarzanie, wzbogacanie paliw, składowanie, etc.),
 • instalacje do pierwotnego i wtórnego wytopu surówki żelaza lub stali surowej, w tym instalacje do ciągłego odlewania stali,
 • instalacje związane z obróbką i spalaniem różnego rodzaju metali (doprecyzowane w rozporządzeniu),
 • instalacje do wytwarzania masy włóknistej z drewna lub innych materiałów włóknistych, do wytwarzania papieru,
 • instalacje do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, dwutlenku węgla,
 • rafinerie ropy naftowej,
 • oraz wiele innych instalacji dokładnie określonych w treści rozporządzenia.

Dlaczego rozporządzenie powstało? Przede wszystkim stworzenie pełnej listy takich przedsięwzięć było obowiązkiem narzuconym przez Komisję Europejską oraz ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. Dzięki temu dokładniej można określić udział społeczeństwa w ochronie środowiska i pozwala na lepszą ocenę oddziaływania wszelkich działań.

Jakie zmiany wprowadza rozporządzenie?

Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli podjąć się wymienionych w rozporządzeniu inwestycji będą musieli uzyskać decyzję Ministra Środowiska o środowiskowych uwarunkowaniach i przeprowadzić ocenę oddziaływania ich przedsięwzięć na środowisko  naturalne. Ponadto znacznie ułatwi spełnienie wszelkich wymogów Komisji Europejskiej.

Z jednej strony niektóre z inwestycji spotkają się z ułatwieniami w kwestii ich realizacji na przykład instalacje do produkcji kotłów, stacje elektroenergetyczne, zakłady przetwarzające alkohol etylowy. Z drugiej decyzję środowiskową będą musiały uzyskać na przykład garaże, parkingi, czy miejsca magazynowania i składowania odpadów. Pełny tekst rozporządzenia znajdziemy w Dzienniku Ustaw: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001839/O/D20191839.pdf.

Rozporządzenie a OZE – fotowoltaika

Od lat bardzo dużo mówi się o konieczności zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej. Zalicza się do nich przede wszystkim energię wiatru, wody czy słońca. W rozporządzeniu wspomina się o elektrowniach wiatrowych. Te budowane w normalnych warunkach lub na terenach morskich nie potrzebują zezwolenia, natomiast te, które chce się utworzyć na terenach objętych ochroną, wymagają już specjalistycznej oceny ryzyka.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Od kiedy tylko pojawiły się rozwiązania fotowoltaiczne, przez lata wypracowywano takie praktyki (zarówno dotyczące produkcji paneli, ich rozmieszczania i wykorzystywania), które mają na celu jak najmniejszą ingerencję w środowisko naturalne. Jeśli decydujemy się na mikroinstalacje fotowoltaiczne, możemy mieć pewność, że działamy wyłącznie na plus w kontekście dobra naszej planety. Panele fotowoltaiczne wykorzystujące energię słoneczną umieszczane są zwykle na dachach budynków lub na działkach przy domach lub firmach. Inną sytuacją jest zbudowanie dużego wiatraka czy turbiny wodnej.

Dlaczego myślenie o środowisku naturalnym jest szczególnie istotne w naszych czasach? Pytanie to z perspektywy wielu świadomych osób wydaje się być retoryczne. Rosnące zagrożenie efektem cieplarnianym, topniejące lodowce czy wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza to zjawiska, z którymi mamy do czynienia każdego dnia. Nie mówiąc już o dokuczliwym smogu, który jest niezdrowy dla wszystkich organizmów żywych. Dlatego właśnie tak ważne jest przestawienie myślenia na dalekowzroczne, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, które oprócz świadomości zadbania o środowisko, dają nam możliwość energetycznego uniezależnienia się o dostawców energii i jej zmieniających się cen.

Zobacz też:

Jeśli zainteresował Cię temat fotowoltaiki to zapraszamy do wypełnienia formularza

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *