Dodatkowe usługi serwisowe

Usługi serwisowe

Przegląd instalacji fotowoltaicznej – zalecany raz do roku

Zakres będzie obejmował m.in.:

 • sprawdzenie poprawności mocowań paneli oraz stabilności konstrukcji,
 • sprawdzenie połączeń elektrycznych DC, wykonania złączek MC,
 • sprawdzenie ciągłości uziemienia konstrukcji,
 • sprawdzenie ogólnego stanu rozdzielni, skrzynek,
 • sprawdzamy czy urządzenie monitorujące instalacje jest odpowiednio skonfigurowane i ma połączenie z systemem monitorującym ,
 • sprawdzenie przewodów oraz tras kablowych peszli lub rurek pcv.
Posiadacze instalacji Stilo Energy

od 1048 do 3930 zł netto*

*w zalezności od wielkości instalacji; ceny dotyczą instalacji do 100 kWp
Pozostali

od 1160 do 4350 zł netto*

*w zalezności od wielkości instalacji; ceny dotyczą instalacji do 100 kWp
Przegląd elektryczny instalacji PV - zalecany co najmniej co 5 lat

Zgodnie z wymogami art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

 • pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (pomiary skuteczności zerowania/ pomiary impedancji pętli zwarcia)
 • pomiary rezystancji izolacji obwodów I-fazowych
 • pomiary rezystancji izolacji obwodów III-fazowych
 • pomiary wyłączników różnicowoprądowych
 • pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej (pomiary rezystancji uziemienia)
 • oględziny instalacji PV
 • oględziny instalacji odgromowej
Posiadacze instalacji Stilo Energy

od 1620 do 2430 zł netto*

*w zależności od wielkości instalacji; ceny dotyczą instalacji do 25 kWp
Pozostali

od 1740 do 2610 zł netto*

*w zależności od wielkości instalacji; ceny dotyczą instalacji do 25 kWp

Dodatkowe usługi wyceniane indywidualnie na potrzeby danej inwestycji

Wykonywanie analiz i ekspertyz możliwości wykonania montażu instalacji fotowoltaicznej na obiektach klientów
Przygotowywanie dokumentacji projektów budowlanych dla instalacji powyżej 50 kW
Wykonywanie ekspertyz i pomiarów występowania mocy biernej (pomiar chwilowy, dobowy, weekendowy, tygodniowy, profil licznika energii)
Wykonywanie analiz i ekspertyz możliwości wykonania montażu instalacji fotowoltaicznej na obiektach klientów
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych
Przygotowanie wniosku o warunki przyłączenia
Przygotowanie wniosku o warunki zabudowy

Poznaj szczegółowy cennik

Formularz

  Chcesz skorzystać z usługi przeglądu?

  Określ typ klienta:  Wypełnij formularz, a nasi doradcy skontaktują się z Tobą.
  Wypełnij formularz, a nasi doradcy skontaktują się z Tobą.