Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji Stilo Energy S.A.

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI STILO ENERGY S.A.

Zarząd Spółki Stilo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, („Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki (ul. Romualda Traugutta nr 115 C, 80-226 Gdańsk), w dniach roboczych (poniedziałek – piątek) w godzinach 8.00-15.00.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest pierwsze z pięciu wymaganych.

Jeśli zainteresował Cię temat fotowoltaiki to zapraszamy do wypełnienia formularza

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *