INFORMACJA O SYSTEMIE ZBIERANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

STILO ENERGY S.A. jako dystrybutor sprzętu elektrycznego i elektronicznego informuje, że w myśl ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 poz. 1688, z późn. zm.):

  1. STILO ENERGY S.A. zobowiązana jest do nieodpłatnego odbioru od nabywcy zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
  2. W przypadku dostarczania nabywcy sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego dla gospodarstw domowych, STILO ENERGY S.A. zobowiązana jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
  3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, może zostać nieodpłatnie pozostawiony w każdej jednostce handlu detalicznego posiadającej powierzchnię sprzedaży poświęconą sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącą co najmniej 400 m2, bez konieczności zakupu nowego sprzętu.
  4. Oprócz powyższych możliwości zwrotu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tego rodzaju odpady można przekazywać wyłącznie do uprawnionych punktów zbierania, w tym punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (tzw. punktów PSZOK), których lista powinna zostać udostępniona przez każdy urząd gminy lub urząd miasta.