Fotowoltaika z ubezpieczeniem na rok w cenie!

Rok ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznej w cenie!

Produkujesz energię, dbasz o środowisko i oszczędzasz na rachunkach za prąd. Zadbaj, aby tak pozostało – wybierz pakiet z ubezpieczeniem w cenie i ciesz się jeszcze większym bezpieczeństwem.
W ramach promocji Stilo Energy, możesz ubezpieczyć swoją instalację bez dodatkowych opłat na okres 12 miesięcy.


Kto może skorzystać z promocji na ubezpieczenie instalacji?


Przedsiębiorcy

Klienci indywidualni

Rolnicy


Co zawiera ubezpieczenie na fotowoltaikę?


W ramach promocji Stilo Energy masz możliwość wybrać wariant ubezpieczenia najlepszy dla Ciebie. Możesz zdecydować się wyłącznie na ubezpieczenie od utraty i uszkodzeń All Risk lub rozszerzyć je dodatkowo o ubezpieczenie straty w produkcji energii elektrycznej w wyniku zdarzenia losowego i ubezpieczenie straty w wyniku niższego poziomu produkcji energii elektrycznej niż zakładany.

I. Ubezpieczenie od utraty i uszkodzeń All Risk

Ubezpieczenie obejmuje szkody spowodowane zdarzeniem losowym polegające na fizycznym uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie Twojej instalacji lub jej elementów, m.in. gdy:

  • grad uszkodzi instalację
  • ktoś dokona jej kradzieży
  • ktoś uszkodził Twoją instalację, np. rzucając w nią kamieniami
  • dzikie zwierzęta, np. kuny, przegryzą jej kable

II. Ubezpieczenie straty w produkcji energii elektrycznej w wyniku zdarzenia losowego

Jeśli doszło do szkody w instalacji w wyniku zdarzenia losowego zostanie Ci wypłacona rekompensata za prąd, który nie został wyprodukowany podczas przerwy w jej działaniu.

Przykład dla instalacji o mocy 5 kWp.

W lipcu grad uszkodził 12 z 16 paneli fotowoltaicznych. Ich wymiana i przywrócenie produkcji energii na prawidłowym poziomie trwała 21 dni.

*Cena jednostkowa 1 kWh jest wskazana na polisie i może różnić się od przyjętej na potrzeby niniejszego przykładu

III. Ubezpieczenie straty w wyniku niższego poziomu produkcji energii elektrycznej niż zakładany

Jeśli produkcja energii będzie niższa niż pierwotnie zakładana np. w umowie, to zostanie Ci wypłacona różnicę pomiędzy zakładaną a rzeczywistą produkcją energii.

Przykład dla instalacji o mocy 5 kWp.

Powodem straty jest gorsze nasłonecznienie w ciągu całego miesiąca.

*Cena jednostkowa 1 kWh jest wskazana na polisie i może różnić się od przyjętej na potrzeby niniejszego przykładu


Dokumenty do pobrania


Treści zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter reklamowy i informacyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Szczegółowe warunki ubezpieczenia, w tym ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności z nimi związane, jak również informacje na temat zasad działania poszczególnych produktów i kosztów z nimi związanych określone są w obowiązujących dla danego produktu Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia „Concordia, z myślą o odnawialnych źródłach energii”, przekazywanych każdorazowo klientowi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, dostępnych na stronie internetowej www.concordiaubezpieczenia.pl w zakładce Strefa Klienta oraz u poszczególnych dystrybutorów lub w siedzibie Concordii Polska T.U. S.A. przy ul. S. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań. Concordia Polska T.U. S.A. z siedzibą w Poznaniu jest częścią Grupy Generali. STILO ENERGY jest Agentem ubezpieczeniowym firmy Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna.

Zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego – zadzwonimy z dobrą ofertą!