Zadzwoń:799 399 898

Najczęściej zadawane pytania dotyczące ubezpieczenia

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące ubezpieczenia Twojej instalacji fotowoltaicznej.

Do 50 kWp. Jeśli Twoja instalacja jest powyżej – indywidualne ustalenia.

Nie, ponieważ materiałem wierzchnim dachu lub ścian, do których zamontowane są panele nie może być: drewno, strzecha, wiór osiłkowy, szkło, folia i plandeka

To zależy od wariantu ubezpieczenia:

  1. W ramach wariantu All Risk, ubezpieczenie będzie obowiązywało kiedy instalacja jest zamontowana na stałe do budynku, budowli lub usytuowana została na gruncie i jest kompletna, gotowa do pracy. Konieczne jest wcześniej oddanie jej do użytku na podstawie podpisanego protokołu odbioru.
  2. Natomiast w ramach rozszerzenia ubezpieczenia: ubezpieczenie straty w produkcji energii elektrycznej w wyniku zdarzenia losowego oraz ubezpieczenie straty w wyniku niższego poziomu produkcji energii elektrycznej niż zakładamy, ubezpieczenie będzie obowiązywało kiedy instalacja zostanie przyłącze do sieci i nastąpi produkcja.

Tak, ogrodzenie ze wszystkich stron powinno być o wysokości co najmniej 140 cm, niezależnie od sumy ubezpieczenia. Bramy natomiast powinny być zamykane na minimum 1 zamek wielozastawkowy.

Tak, jest to możliwe w ramach rozszerzenia ubezpieczenia o wariant straty w wyniku niższego poziomu produkcji energii niż zakładano, ale pod warunkiem, że mamy w polisie rozszerzenie ubezpieczenia na straty w produkcji energii elektrycznej w wyniku zdarzenia losowego.

Nie, ponieważ instalacja o takiej mocy musi być chroniona poprzez monitoring lub stały dozór firmy ochroniarskiej.

Tak, wariant ubezpieczenia All Risk chroni od nieprzewidzianych zdarzeń losowych, także od szkód wyrządzonych przez zwierzęta.

 

Tak, w ramach ubezpieczenia podstawowego All Risk i rozszerzenia ubezpieczenia straty w produkcji energii elektrycznej w wyniku zdarzenia losowego. Należy się odszkodowanie jednak nie za dłuższy okres niż 180 dni. Dodatkowo wypłacone zostanie odszkodowanie uwzględniające koszty odkażania i drobnych prac budowlanych towarzyszących odtworzeniu mienia do 15 tys. zł (demontaż, transport do serwisu, ponowny montaż).

Kompleksowa ochrona przed nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi (pełen zakres w OWU).

Po pierwsze zgłaszamy zaistniałą sytuację na policję, a następnie w ciągu 3 dni do ubezpieczyciela.

Tak. Świadczenie przysługuje jeżeli rzeczywista produkcja energii będzie stanowić mniej niż 75% zakładanej produkcji energii.

Nie, uszkodzenie instalacji podczas prowadzonych prac budowlanych nie obejmuje ubezpieczenie.

Niestety nie, ponieważ wyprodukowanie energii w ciągu okresu ubezpieczenie poniżej poziomu 40% zakładanej rocznej produkcji energii, nie jest traktowane jako zdarzenie podlegające ubezpieczeniu.

Szkodę trzeba zgłosić w przeciągu 3 dni do ubezpieczyciela np. online przez stronę www, telefonicznie, mailem lub faxem.

Tak, powinno się wykonywać wszystkie podstawowe przeglądy, które wynikają z przepisów prawa np. przeglądy kominiarskie.

Tak, oferta kierowana jest zarówno do klientów indywidulanych, jak i do firmowych dla instalacji do 50 kw.

Tak, istnieje możliwość ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznej na budowli (niezwiązana z gruntem), budynku (na stałe związany z gruntem) oraz instalację gruntową.