Najczęściej zadawane pytania dotyczące ubezpieczenia

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące ubezpieczenia Twojej instalacji fotowoltaicznej.


Do ilu kWp można w standardzie ubezpieczyć instalację fotowoltaiczną?

Do 50 kWp. Jeśli Twoja instalacja jest powyżej – indywidualne ustalenia.


Jeśli materiałem wierzchnim mojego dachu jest drewno, to czy są ubezpieczenia dostępne dla mnie?

Nie, ponieważ materiałem wierzchnim dachu lub ścian, do których zamontowane są panele nie może być: drewno, strzecha, wiór osiłkowy, szkło, folia i plandeka.


Od kiedy będzie obowiązywało ubezpieczenie? Czy zaraz po podpisaniu umowy na instalację fotowoltaiczną?

To zależy od wariantu ubezpieczenia:

  1. W ramach wariantu All Risk, ubezpieczenie będzie obowiązywało kiedy instalacja jest zamontowana na stałe do budynku, budowli lub usytuowana została na gruncie i jest kompletna, gotowa do pracy. Konieczne jest wcześniej oddanie jej do użytku na podstawie podpisanego protokołu odbioru.
  2. Natomiast w ramach rozszerzenia ubezpieczenia: ubezpieczenie straty w produkcji energii elektrycznej w wyniku zdarzenia losowego orazubezpieczenie straty w wyniku niższego poziomu produkcji energii elektrycznej niż zakładamy, ubezpieczenie będzie obowiązywało kiedy instalacja zostanie przyłącze do sieci i nastąpi produkcja.

Ogrodzenie wokół mojego domu ma wysokość 180 cm, czy mogę w związku z tym ubezpieczyć instalację na gruncie od kradzieży i wandalizmu? Od jakiej wysokości działają ubezpieczenia?

Tak, ogrodzenie ze wszystkich stron powinno być o wysokości co najmniej 140 cm, niezależnie od sumy ubezpieczenia. Bramy natomiast powinny być zamykane na minimum 1 zamek wielozastawkowy.


Czy oprócz ubezpieczenia od zdarzeń losowych mogę również ubezpieczyć instalację od straty w wyniku niższego poziomu produkcji energii elektrycznej niż zakładamy?

Tak, jest to możliwe w ramach rozszerzenia ubezpieczenia o wariant straty w wyniku niższego poziomu produkcji energii niż zakładano, ale pod warunkiem, że mamy w polisie rozszerzenie ubezpieczenia na straty w produkcji energii elektrycznej w wyniku zdarzenia losowego.


Mam instalację fotowoltaiczną na gruncie o wartości 200 000 zł brutto, ogrodzoną na wysokość 150 cm, ale nie mam zainstalowanego monitoringu, ani nie mam stałego dozoru. Czy mogę podpisać polisę ubezpieczeniową na instalację fotowoltaiczną?

Nie, ponieważ instalacja o takiej mocy musi być chroniona poprzez monitoring lub stały dozór firmy ochroniarskiej.


Kuna wyrządziła mi szkody w instalacji fotowoltaicznej, czy mogę ubiegać się o odszkodowanie?

Tak, wariant ubezpieczenia All Risk chroni od nieprzewidzianych zdarzeń losowych, także od szkód wyrządzonych przez zwierzęta.


Grad uszkodził moją instalację fotowoltaiczną, czy mogę liczyć na wypłatę odszkodowania za zniszczenia i prąd który nie został wyprodukowany?

Tak, w ramach ubezpieczenia podstawowego All Risk i rozszerzenia ubezpieczenia straty w produkcji energii elektrycznej w wyniku zdarzenia losowego. Należy się odszkodowanie jednak nie za dłuższy okres niż 180 dni. Dodatkowo wypłacone zostanie odszkodowanie uwzględniające koszty odkażania i drobnych prac budowlanych towarzyszących odtworzeniu mienia do 15 tys. zł (demontaż, transport do serwisu, ponowny montaż).


Co to jest All Risk?

Kompleksowa ochrona przed nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi (pełen zakres w OWU).


Wandale zniszczyli mi instalację fotowoltaiczną, gdzie najpierw mam zgłosić szkodę?

Po pierwsze zgłaszamy zaistniałą sytuację na policję, a następnie w ciągu 3 dni do ubezpieczyciela.


Ubezpieczyłem instalację na dachu od straty, czyli od niższego poziomu produkcji energii niż zakładany. W ostatnim roku zaobserwowałem gorszą pracę instalacji na skutek spadku poziomu nasłonecznienia (w porównaniu do roku poprzedniego). Czy mogę ubiegać się o wypłatę ubezpieczenia?

Tak. Świadczenie przysługuje jeżeli rzeczywista produkcja energii będzie stanowić mniej niż 75% zakładanej produkcji energii.


Podczas prac budowlanych na mojej posesji doszło do zniszczenia części paneli zainstalowanych na gruncie. Czy mogę zgłosić szkodę?

Nie, uszkodzenie instalacji podczas prowadzonych prac budowlanych nie obejmuje ubezpieczenie.


Moja instalacja produkuje energię na poziomie zaledwie 37% zakładanej rocznej produkcji. Czy mogę ubiegać się o wypłatę świadczenia?

Niestety nie, ponieważ wyprodukowanie energii w ciągu okresu ubezpieczenie poniżej poziomu 40% zakładanej rocznej produkcji energii, nie jest traktowane jako zdarzenie podlegające ubezpieczeniu.


Jak mogę zgłosić szkodę po upadku konara na część moich paneli na dachu?

Szkodę trzeba zgłosić w przeciągu 3 dni do ubezpieczyciela np. online przez stronę www, telefonicznie, mailem lub faxem.


Posiadam polisę ubezpieczeniową instalacji fotowoltaicznej umiejscowionej na dachu. Czy powinienem wykonywać przeglądy nie związane z instalacją?

Tak, powinno się wykonywać wszystkie podstawowe przeglądy, które wynikają z przepisów prawa np. przeglądy kominiarskie.


Czy ubezpieczenia dotyczą instalacji na dachu firmy?

Tak, oferta kierowana jest zarówno do klientów indywidulanych, jak i do firmowych dla instalacji do 50 kw.


Czy ubezpieczenia dotyczą instalacji na wiacie?

Tak, istnieje możliwość ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznej na budowli (niezwiązana z gruntem), budynku (na stałe związany z gruntem) oraz instalację gruntową.  


Zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego – zadzwonimy z dobrą ofertą!