Najczęściej zadawane pytania dotyczące ubezpieczenia

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące ubezpieczenia Twojej instalacji fotowoltaicznej.

Do 150 kWp. Jeśli Twoja instalacja jest powyżej – indywidualne ustalenia.

Nie, ponieważ materiałem wierzchnim dachu lub ścian, do których zamontowane są panele nie może być: drewno, strzecha, wiór osiłkowy, szkło, folia i plandeka

To zależy od wariantu ubezpieczenia:

  1. W ramach wariantu All Risk, ubezpieczenie będzie obowiązywało kiedy instalacja jest zamontowana na stałe do budynku, budowli lub usytuowana została na gruncie i jest kompletna, gotowa do pracy. Konieczne jest wcześniej oddanie jej do użytku na podstawie podpisanego protokołu odbioru.
  2. Natomiast w ramach rozszerzenia ubezpieczenia: ubezpieczenie straty w produkcji energii elektrycznej w wyniku zdarzenia losowego oraz ubezpieczeniu straty w produkcji energii elektrycznej w wyniku gorszego usłonecznienia, ubezpieczenie będzie obowiązywało kiedy instalacja została podłączona do sieci energetycznej, co zostało potwierdzone przez operatora tej sieci oraz została podłączona do systemu monitorowania wielkości produkcji energii elektrycznej.

Tak, ogrodzenie ze wszystkich stron powinno być o wysokości co najmniej 140 cm, niezależnie od sumy ubezpieczenia. Bramy natomiast powinny być zamykane na minimum 1 zamek wielozastawkowy.

Tak, jest to możliwe w ramach rozszerzenia ubezpieczenia o wariant straty w produkcji energii elektrycznej w wyniku gorszego usłonecznienia, ale pod warunkiem, że mamy w polisie takie rozszerzenie.

Nie, ponieważ instalacja o takiej mocy musi być chroniona poprzez monitoring lub stały dozór firmy ochroniarskiej.

Tak, wariant ubezpieczenia All Risk chroni od nieprzewidzianych zdarzeń losowych, także od szkód wyrządzonych przez zwierzęta.

 

Tak, w ramach ubezpieczenia podstawowego All Risk i rozszerzenia ubezpieczenia straty w produkcji energii elektrycznej w wyniku zdarzenia losowego. Należy się odszkodowanie jednak nie za dłuższy okres niż 180 dni. Dodatkowo wypłacone zostanie odszkodowanie uwzględniające koszty odkażania i drobnych prac budowlanych towarzyszących odtworzeniu mienia do 15 tys. zł (demontaż, transport do serwisu, ponowny montaż).

Kompleksowa ochrona przed nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi (pełen zakres w OWU).

Po pierwsze zgłaszamy zaistniałą sytuację na policję, a następnie w ciągu 3 dni do ubezpieczyciela.

Nie, uszkodzenie instalacji podczas prowadzonych prac budowlanych nie obejmuje ubezpieczenie.

Niestety nie, ponieważ wyprodukowanie energii w ciągu okresu ubezpieczenie poniżej poziomu 40% zakładanej rocznej produkcji energii, nie jest traktowane jako zdarzenie podlegające ubezpieczeniu.

Szkodę trzeba zgłosić w przeciągu 3 dni do ubezpieczyciela np. online przez stronę www, telefonicznie, mailem lub faxem.

Tak, powinno się wykonywać wszystkie podstawowe przeglądy, które wynikają z przepisów prawa np. przeglądy kominiarskie.

Tak, istnieje możliwość ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznej na budowli (niezwiązana z gruntem), budynku (na stałe związany z gruntem) oraz instalację gruntową.