Prosument, czyli kto? Nowa definicja w nowelizacji ustawy o OZE