Zielone certyfikaty: czym są? Co warto o nich wiedzieć?

Zielone certyfikaty: czym są? Co warto o nich wiedzieć?

Nie tylko Unia Europejska, jako większy organizm, ale również coraz więcej władz poszczególnych krajów, a także instytucji zarządzających mniejszymi strukturami zaczyna mieć pełną świadomość potrzeby zwiększenia udziału OZE w produkcji energii elektrycznej. Z roku na rok staje się to coraz bardziej istotną kwestią. Nic w tym dziwnego. Rzecz jest nie tylko przyszłościowa pod względem ekonomii, ale przede wszystkim stanowi nadrzędną wartość dodaną na polu ekologii. Wśród wielu terminów, krążących na orbitach pojęć pojawia się także fraza „zielone certyfikaty”. Czym są i co warto o nich wiedzieć?

Odnawialne Źródła Energii – przyszłość planety

Skoro już przyszło nam żyć w dobie postępu, nie możemy dopuścić do tego, by jego negatywne skutki przejęły nad nami kontrolę. O czym mowa? O przemyśle, który daje dużo dobrego, dzięki któremu żyje się lepiej, szybciej i wygodniej, ale z drugiej strony stanowi on broń obosieczną. Innymi słowy im dalej w przyszłość, tym coraz bardziej niebezpieczne efekty rozwoju technologii możemy zaobserwować. Ale nie tylko przemysł jest tu winny. Także nasze codzienne rytuały. Większość z nich oparta jest na korzystaniu z nieodnawialnych źródeł energii. Za każdym razem, gdy wsiadamy do samochodu, włączamy telewizor, ładujemy telefon czy laptopa. Dlaczego? Dlatego, że to właśnie na węglu, ropie i gazie oparta jest lwia część naszej gospodarki.

Odpowiedzią na ten spory problem mogą być Odnawialne Źródła Energii, w skrócie nazywane OZE. Energia pochodząca z ruchu wiatru lub wody, a nade wszystko ta, która wywodzi się ze słońca. Dziś dysponujemy już technologią, która jest w stanie wykorzystać te dobra natury w sposób efektywny. Każdy może stać się posiadaczem małej, przydomowej elektrowni słonecznej. Jest to nie tylko rozwiązanie bardzo ekonomiczne, ale również nieinwazyjne pod względem wpływu na środowisko naturalne.

Dlaczego to takie ważne? Dlatego, że sto lat temu, gdy postęp dopiero wchodził na wysokie obroty nikt nie przypuszczał, że może on pewnego dnia mieć tak szkodliwe skutki. Tymczasem ilość samochodów, fabryk, a nawet gospodarstw bazujących na nieodnawialnych źródłach energii jest nieporównywalna do tego, co niegdyś sobie wyobrażano. Innymi słowy to wszystko nas przerosło. Musimy zatem szukać nowych sposobów.

zielone certyfikaty - na co uzyskać?

Zielone Certyfikaty – co to jest?

Zielone certyfikaty są to cyfrowe świadectwa, które potwierdzają wytworzenie energii elektrycznej za pomocą Odnawialnych Źródeł Energii. Nie są dokumentem w postaci fizycznej, ale bardzo dokładnym i wiarygodnym zapisem w świecie wirtualnym.

Zakłady energetyczne w naszym kraju są zobowiązane do wykazania się odpowiednim udziałem zielonej energii w bilansie ogólnym pod względem energii elektrycznej, którą dostarczają do odbiorców. Zakład energetyczny może zakupić zieloną energię bezpośrednio od któregoś z producentów energii odnawialnej lub zakupić zielone certyfikaty na tzw. Towarowej Giełdzie Energii. W przypadku braku wykazania się odpowiednią ilością zielonych certyfikatów skutkuje koniecznością uiszczenia tzw. opłaty zastępczej. W przeciwnym wypadku na zakład energetyczny nakładana jest kara. W ten sposób, systemowo, wymusza się działania bardziej proekologiczne, a jednocześnie wspiera ideę Odnawialnych Źródeł Energii.

Cena zielonych certyfikatów 2020

Ile kosztują zielone certyfikaty? Można je sprzedawać i kupować na Rynku Praw Majątkowych na Towarowej Giełdzie Energii. Zakupów dokonujemy bezpośrednio lub za pośrednictwem domów maklerskich, które są dopuszczone do działania na Rynku Praw Majątkowych. Publikacją cen świadectw energii wyprodukowanej przy pomocy źródeł odnawialnych, czyli zielonych certyfikatów zajmuje się Towarowa Giełda Energii. Aktualne notowania praw majątkowych będących instrumentem wsparcia energii elektrycznej z OZE można sprawdzić na stronie: https://tge.pl/prawa-majatkowe-rpm. Na dzień dzisiejszy cena zielonych certyfikatów wynosi 149,09 zł.

Co warto wiedzieć o zielonych świadectwach?

  • Zielone certyfikaty powstają na podstawie wydawanych są przez prezesa Urzędy Regulacji Energetyki świadectw pochodzenia energii z OZE.
  • Naturalną konsekwencją wyżej omówionych regulacji jest fakt, że zakłady energetyczne są zwykle zainteresowane kupnem zielonych certyfikatów. Gdy są zobligowane do tego, by w bilansie energii dostarczanej do odbiorców wykazać się określonym udziałem odnawialnych źródeł energii w tym procesie, cała koncepcja ma szansę być wcieloną w życie.
  • Wysokość opłat za zielone certyfikaty ustalana jest przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Konkretna stawka jest bezpośrednio związana z wysokością opłaty zastępczej, której wysokość podawana jest do publicznej wiadomości do 31 marca każdego roku.
  • Zielony certyfikat przysługuje między innymi za produkcję prądu z takich OZE jak: wiatr, słońce (fotowoltaika), energia geotermalna, energia wodna i pozyskiwana z biomasy.

Zielone certyfikaty - korzyści

O czym jeszcze pamiętać?

Regulacje prawne związane z Odnawialnymi Źródłami Energii są koniecznością. W przeciwnym wypadku temat nie miałby większych szans na ruszenie z miejsca. Na szczęście prawo skonstruowane jest tak, by sprzyjać idei nowoczesnej, zielonej energii i ma to dwie strony. Wszyscy ci, którzy zainteresowani są zastosowaniem OZE w obrębie własnego gospodarstwa domowego lub firmy, mogą być spokojni. Po pierwsze mniejsze instalacje (do 50 kW) nie są objęte koniecznością ubiegania się o jakiekolwiek pozwolenie. Po drugie istnieje cały szereg programów ułatwiających i dofinansowujących zielone inicjatywy.

Obecny układ prawny w Polsce jest najbardziej korzystny względem całej Europy. Każdy, kto posiada gospodarstwo domowe i chciałby mieć swoją „własną elektrownię słoneczną”, może stać się jej właścicielem, a najbardziej czujni klienci, którzy umieją sprawnie korzystać z dotacji, zapłacą jedynie część ogólnej kwoty.

Zainteresował Cię temat fotowoltaiki? Masz pytania?
Zostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą.