Ulga podatkowa na fotowoltaikę – jakie możliwości przysługują właścicielom paneli?

Ulga podatkowa na fotowoltaikę – jakie możliwości przysługują właścicielom paneli?

Od 2019 roku właścicielom i współwłaścicielom mieszkań jednorodzinnych, oprócz programów dotacyjnych, przysługują ulgi w podatku dochodowym, m.in. za zakup instalacji fotowoltaicznych, folii grzewczych oraz termoizolacji domu. Jedna osoba może odliczyć sobie ponad 50 tysięcy złotych. Dzięki temu rozporządzeniu fotowoltaika opłaca się jeszcze bardziej!

Zgodnie z ustawą, która weszła w życie 1 stycznia 2019 roku, niektóre osoby mogą odliczyć sobie koszty wykonania termomodernizacji budynku (odliczeniu podlegają wydatki poniesione od 1 stycznia). Przedsięwzięcie musi być ukończone w ciągu kolejnych 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek (źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002246/O/D20182246.pdf?fbclid=IwAR2b8-R5aUGuiIahWLiaM6jiFlid21FfJLNjvv76oD-OcAfPVCTSSWOW0EM).

Kto może skorzystać z ulgi podatkowej?

O ulgę termomodernizacyjną mogą starać się właściciele i współwłaściciele mieszkań jednorodzinnych (budynków wolnostojących, wchodzących w skład zabudowy bliźniaczej, szeregowej lub grupowej). Budynek jednorodzinny może być maksymalnie podzielony na dwa lokale mieszkalne, może w nim być też jeden lokal mieszkalny i jeden użytkowy, który nie może przekraczać 30% powierzchni. Ulga przysługuje też w przypadku, gdy instalacje fotowoltaiczne znajdują się w innym miejscu, np. na budynku gospodarczym, ale służą budynkowi mieszkalnemu. Odliczeniu podlegają również instalacje fotowoltaiczne na gruncie. Z ulgi nie mogą natomiast skorzystać osoby, które nie mają prawa własności oraz właściciele budynków wielorodzinnych.

Odliczenie od podatku w liczbach i formalności

Treść ustawy określa maksymalną kwotę odliczenia od podatku: „Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53tys. zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem”. Dotyczy to niestety również sytuacji, w której kwoty poniesione na termoizolację budynku przekroczyły 53 tys. złotych (źródło: https://www.pit.pl/ulga-termomodernizacyjna/ile-mozna-odliczyc-w-ramach-ulgi-termomodernizacyjnej-964864).

Ulga na fotowoltaikę (i inne technologie) przysługuje zarówno osobom, które rozliczają swoje dochody w skali 17% i 32%, stosują ujednoliconą stawkę 19% jak i opłacają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Ulgę termomodernizacyjną należy umieścić w załączniku podatkowym PIT-0. Załącznik ten dołącza się do deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT36-L, PIT-28. W PIT-0 wpisuje się kwotę poniesionych wydatków. Niewykorzystana kwota nie przepada, można ją odliczyć w kolejnych sześciu latach, licząc od roku podatkowego pierwszego poniesionego wydatku. Dołączanie faktur potwierdzających wydatki nie jest konieczne. Natomiast dowody zakupu trzeba przechowywać, aż do przedawnienia zobowiązania podatkowego (to z 2019 minie z końcem 2025 roku). Odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały dofinansowane ze środków Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub zwrócone podatnikowi w innej formie.

Zobacz więcej na temat dotacji do paneli fotowoltaicznych

W pełny zakres termomodernizacji wchodzi:

  • zmiana częściowego lub całkowitego źródła energii z konwencjonalnego na odnawialne;
  • wykonanie prac, które pozwolą zmniejszyć zapotrzebowanie na energię zużywaną na ogrzewanie budynku oraz podgrzewanie wody użytkowej. To m.in. wymiana okien oraz izolacja ścian zewnętrznych;
  • zmniejszenie zużycia strat energii pierwotnej przez lokalne sieci ciepłownicze.

Ulga termoizolacyjna

Do ulgi termomodernizacyjnej wliczają się m.in. takie materiały i urządzenia jak materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów, wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem, zbiorniki na gaz i olej, węzły cieple z programatorem temperatury, kotły gazowe i olejowe, przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej, kolektor słoneczny wraz z osprzętem, ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem, materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej, instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz systemu ogrzewania elektrycznego. Do usług objętych ulgą należy m.in. montaż instalacji fotowoltaicznej, montaż kolektora słonecznego, demontaż źródła ciepła na paliwo stałe, regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji, wykonanie audytu energetycznego i analizy termograficznej budynku, montaż kotła gazowego kondensacyjnego i olejowego kondensacyjnego.

Ulga podatkowa fotowoltaika

Dzięki uldze – panele fotowoltaiczne jeszcze bardziej opłacalne

Decydując się na instalację systemu fotowoltaicznego (lub innego) warto sprawdzić dostępne programy dotacyjne czy pożyczki na przystępnych warunkach. Rolnicy mogą skorzystać z programu Agroenergia. Wszystkie osoby fizyczne mogą starać się o dotacje na instalacje fotowoltaiczne w ramach programu „Mój prąd”, który jest uzupełnieniem programu Czyste Powietrze. Dotacja może pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych (maksymalnie do 5 tys. złotych).

Zainteresowanie fotowoltaiką rośnie z roku na rok. Jest to związane nie tylko ze wzrastającą świadomością ekologiczną, ale przede wszystkim z ekonomią. Technologia pozwala na obniżenie rachunków, można na nią pozyskać atrakcyjne dofinansowanie, a od niedawna poniesione koszty własne odlicza się w rozliczeniu podatkowym.

Zainteresował Cię temat fotowoltaiki? Masz pytania?
Zostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą.