Fotowoltaika 2020 a statystyki, czyli garść danych o panelach fotowoltaicznych

Fotowoltaika 2020 a statystyki, czyli garść danych o panelach fotowoltaicznych

Fotowoltaika w Polsce w 2020 – charakterystyka 

Ile jest instalacji fotowoltaicznych w Polsce? Jak wygląda rynek fotowoltaiki w naszym kraju? Szukając odpowiedzi na pytanie: czy warto inwestować w instalacje fotowoltaiczne? – zawsze dobrze jest prześledzić bieżące statystyki, zarówno te dotyczące wzrostu cen energii, jak i powstawania nowych mikroinstalacji i farm fotowoltaicznych. Pozwalają one zauważyć trendy, nie tylko światowe, ale także lokalne. Jeśli inwestycje te wzrastają nieprzerwanie od kilku lat, a eksperci potwierdzają, że fotowoltaika w najbliższych dekadach będzie miała się więcej niż dobrze, to znaczy, że warto zastanowić się nad taką instalacją fotowoltaiczną u siebie w domu. Nie dlatego, aby uczestniczyć w energetycznym „owczym pędzie”, ale aby wyprzedzić o dwa kroki to, co i tak prawdopodobnie będzie w przyszłości nieuniknione. Zwłaszcza że i różne programy pomocowe, jak i zapowiedzi dotyczące wzrostu cen prądu w najbliższych latach do takiej inwestycji dodatkowo zachęcają.

Rynek fotowoltaiki – nowe mikroinstalacje

Jak wygląda rynek fotowoltaiki w Polsce w 2020 roku? Choć dotychczasowa dynamika powstawania w Polsce nowych mikroinstalacji, a zwłaszcza mikroinstalacji fotowoltaicznych, nie była zachwycająca, to w ostatnim czasie – a w zasadzie od 2015 roku – można zaobserwować wyraźny wzrost tego typu inwestycji. Warto wspomnieć, że pierwsze mikroinstalacje fotowoltaiczne (w liczbie 40) pojawiły się w Polsce zaledwie w 2013 roku. W przeciągu zaledwie pięciu lat dokonał się jednak wyraźny rozwój rozwiązań, mających na celu pozyskiwanie energii elektrycznej z promieni słonecznych. Na koniec 2017 roku liczba mikroinstalacji fotowoltaicznych, która była podłączona do systemu elektroenergetycznego, wynosiła niemal 28 000, co przekładało się na moc rzędu niemal 180 MW. Pewne jest również to, że w najbliższym czasie tempo nowych inwestycji nie spadnie, co potwierdzają zresztą dane. Na przykład pod koniec listopada zeszłego roku portal informował „Gram w zielone” informował, że drugi kwartał 2018 okazał się rekordowy pod względem przyłączeń nowych mikroinstalacji OZE. O ile cały 2017 rok, a także pierwszy kwartał 2018 roku były do siebie pod tym względem podobne (średnio na kwartał podłączano około 3,5 tysiąca nowych mikroinstalacji OZE), to w drugim kwartale 2018 roku do sieci głównych operatorów dystrybucyjnych przyłączono aż ponad 5 tysięcy mikroinstalacji o łącznej mocy ponad 32 MW. W ogromnej mierze odpowiedzialna za ten skok (i za optymistyczne perspektywy na przyszłość) jest właśnie fotowoltaika.

Rynek fotowoltaiki w Polsce i na świecie 2020

Polski rynek fotowoltaiki jest wciąż relatywnie nieduży, choć jego udział sukcesywnie wzrasta. Trend wzrostowy jest po części wynikiem zobowiązań międzynarodowych, jakie nasz kraj przyjął na siebie, przede wszystkim w ramach Unii Europejskiej. W związku z nimi w 2020 roku udział OZE w zużyciu energii ma wynosić 15 procent. Według raportu Instytutu Energii Odnawialnej „Rynek fotowoltaiki w Polsce 2018” łączna moc zainstalowana wynosiła w maju zeszłego roku około 300 MW (i około 30 tysięcy systemów fotowoltaicznych, w tym w ogromnej mierze mikroinstalacji nieprzekraczających 40 kW), co stanowiło niemal 3,5 procent miksu odnawialnych źródeł energii. Czyli w zasadzie wciąż nie tak wiele, a na pewno dużo mniej niż państwach zachodnioeuropejskich, takich jak na przykład Niemcy. Jednak autorzy raportu przewidują, że do 2020 roku fotowoltaika – między innymi dzięki systemowi aukcyjnemu oraz koniecznością wywiązania się ze wspomnianych zobowiązań międzynarodowych – „wyjdzie z niszy”. Według raportu całkowita moc zainstalowana w fotowoltaice w 2020 roku ma wynieść 1,2-1,5 GW. Jeśli natomiast chodzi o statystyki światowe, to według danych BP za 2017 rok, największą zainstalowaną mocą mogą pochwalić się kraje Azji i Pacyfiku, Europy i Ameryki Północnej. Natomiast światowe moce fotowoltaiczne już w 2017 roku przekroczyły 400 GW – i stale rosną.

Statystyki fotowoltaika

Fotowoltaika 2020 – Polska, Europa, Świat

Liderzy fotowoltaiki na świecie

Choć rynek fotowoltaiki na świecie sukcesywnie rośnie, to rozkłada się on oczywiście nierównomiernie. Polska – jak widzieliśmy – znajduje się póki co w końcu peletonu tego wyścigu, choć ma zamiar przyspieszyć w najbliższych latach. Niektórych państw inwestujących gigantyczne sumy w pozyskiwanie energii elektrycznej z promieni słonecznych (a przy tym cieszących się kapitalnymi warunkami atmosferycznymi) nie będzie niestety nigdy w stanie dogonić. Wystarczy prześledzić statystyki dotyczące możliwości poszczególnych farm fotowoltaicznych w takich krajach, jak Chiny (notabene największy konsument węgla na świecie), Indie, USA czy w ostatnim czasie nawet Arabia Saudyjska, posiadająca jedne z największych światowych złóż ropy naftowej. Farmy fotowoltaiczne w tych krajach potrafią osiągać około 1500 MW mocy i zajmować powierzchnię kilkudziesięciu kilometrów kwadratowych, a ponadto przyjmować wyjątkowe kształty, doskonale widoczne z lotu ptaka (na przykład Walt Disney World Solar Faiclity w Orlando na Florydzie w kształcie głowy – a jakżeby inaczej – Myszki Mickey). Jednak i w mniej nasłonecznionych regionach świata fotowoltaika odgrywa już teraz dużą rolę. Przykładem niech będą Niemcy, które w związku z rewolucją energetyczną (Energiewende) zainwestowały ogromne sumy również w fotowoltaikę, w najcieplejszych miesiącach odpowiadającą nawet za 15 procent produkcji energii w tym kraju.

Jeśli zainteresował Państwa temat rynku fotowoltaiki w 2019 roku zachęcamy do kontaktu ze Stilo Energy.

Źródła:

Fotowoltaika w 2017 roku na świecie, https://www.salon24.pl/u/wnukowi/875945,fotowoltaika-w-2017-roku-na-swiecie (dostęp: 17.02.2019)

M. Januszek, Najciekawsze farmy fotowoltaiczne w Polsce i na świecie, https://inzynieria.com/wpis-branzy/wiadomosci/9/51867,najciekawsze-farmy-fotowoltaiczne-w-polsce-i-na-swiecie (dostęp: 17.02.2019)

K. Komisarz, Chiny liderem w zakresie fotowoltaiki, https://swiatoze.pl/chiny-liderem-w-zakresie-fotowoltaiki/ (dostęp: 17.02.2019)

Nowy raport IEO – Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2018, https://ieo.pl/pl/projekty/raport-rynek-fotowoltaiki-w-polsce-2018 (dostęp: 17.02.2019)

Polski rynek fotowoltaiczny w liczbach. Stan na 31 grudnia 2017 r., http://polskapv.pl/polski-rynek-fotowoltaiczny-w-liczbach-stan-na-31-grudnia-2017r/ (dostęp: 17.02.2019)Rekordowy kwartał na polskim rynku mikroinstalacji, http://gramwzielone.pl/energia-sloneczna/33390/rekordowy-kwartal-na-polskim-rynku-mikroinstalacji (dostęp: 17.02.2019)

Zainteresował Cię temat fotowoltaiki? Masz pytania?
Zostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą.