Bezpieczeństwo pożarowe instalacji fotowoltaicznych – zmiany w przepisach

19 września 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane.

Jakie ma to konsekwencje dla firm zajmujących się montażem instalacji PV oraz dla samych  inwestorów?

Dotychczas Prawo budowlane określało, że dla instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,5 kWp bądź większej, projekt budowlany musi zostać uzgodniony pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.  Przepis ten był martwy, gdyż prawo budowlane mówi o projekcie budowlanym, a taki z kolei był wymagany dopiero dla instalacji o mocy powyżej 50 kWp. Stąd instalacja z jednej strony wymagała uzgodnienia projektu z przedstawicielami służb pożarowych, a z drugiej strony – wcale nie musiała go mieć.

W nowelizacji Prawa budowlanego zamieniono zwrot “projekt budowlany” na “projekt urządzeń” ,  który obejmuje wszystkie instalacje fotowoltaiczne o mocy równej bądź większej  6,5 kWp. To rozwiało wątpliwości. Mniejsze instalacje nadal nie wymagają takich uzgodnień. Ta zmiana będzie miała spore konsekwencje dla firm wykonujących instalacje fotowoltaiczne.


Jako jedna z wiodących firm w Polsce dostarczających rozwiązania w zakresie fotowoltaiki, cieszymy się z wprowadzonych zmian, regulacje były konieczne – ustandaryzują rynek i podniosą bezpieczeństwo wszystkich instalacji PV w Polsce. W Stilo Energy pracujemy na bezpiecznej technologii, opartej o mikrofalowniki – każdy moduł podłączony do takiego mikrofalownika nie wytwarza napięcia większego niż 60 V prądu stałego. Przepis jest szczególnie dotkliwy dla firm oferujących instalacje oparte o falowniki stringowe, w których moduły na dachu są łączone szeregowo przez co napięcie sięga nawet tysiąca woltów. Niestety w dalszym ciągu w Polsce, większość instalacji wykorzystuje falownik stringowy ze względu na niższą cenę rozwiązania.

My jednak zawsze przede wszystkim stawaliśmy na jakość i bezpieczeństwo. Przypuszczamy, że zmiany będą powodować wzrost ceny instalacji opartych o falownik stringowy.

Dlaczego? Wyjaśniamy poniżej.

W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dla instalacji opartej na falowniku stringowym, czyli wyłączenia wysokiego napięcia ze stringu, trzeba zastosować do każdego z paneli optymalizatory, które dodatkowo posiadają funkcję Rapid Shutdown (bądź inny sposób obniżenia napięcia na każdym pojedynczym module). Jest to wysoki, dodatkowy koszt dla inwestora. Problem ten nie występuje w instalacjach wykorzystujących mikrofalowniki, gdzie maksymalna wartość napięcia stałego z paneli wynosi do 60 V DC, o czym wspominaliśmy wcześniej. Dodatkowo falowniki stringowe często montowane są w budynku inwestora przez co napięcie z każdego stringu (wynoszące nawet do 1000 V prądu stałego) jest wprowadzane do przestrzeni mieszkalnej.


Rzadko zdarza się, aby instalacja fotowoltaiczna była przyczyną pożaru. Jeśli jednak dochodzi do pożaru budynku spowodowanego inną przyczyną, dużym zagrożeniem, oprócz samego ognia, jest wysokie napięcie stałe występujące w instalacjach z falownikami stringowymi, które wynosi nawet tysiąc woltów. W takiej sytuacji kluczowe dla bezpieczeństwa strażaka jest natychmiastowe wyłączenie napięcia z paneli, co w przypadku stringu paneli nie jest możliwe – nawet w przypadku zastosowania wyłącznika po stronie DC, na poszczególnych stringach modułów napięcie będzie występować.

Zupełnie inna jest sytuacja w przypadku instalacji wyposażonych w mikrofalowniki, gdzie takie wysokie napięcia nie występują. W tym przypadku wystarczy, że strażacy standardowo wyłączą jedynie główne zasilanie budynku, aby zapewnić bezpieczeństwo swojej pracy.

Bardzo ważne jest staranne wykonanie instalacji.

Niektóre komponenty wykorzystywane w instalacjach Stilo Energy, są produkowane na nasze specjalne zamówienie, mają dłuższe przewody, aby unikać “przedłużek” czy innych elementów, mogących stanowić choćby niewielkie ryzyko pożarowe.


Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów, skontaktuj się z nami poprzez poniższy formularzWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w niniejszym formularzu, w celach handlowych, w tym sporządzenia i przedstawienia oferty handlowej, przez firmę STILO ENERGY S.A.


Jeśli zainteresował Cię temat fotowoltaiki to zapraszamy do wypełnienia formularza

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *