Bezpieczeństwo pożarowe instalacji fotowoltaicznych – zmiany w przepisach

Bezpieczeństwo pożarowe instalacji fotowoltaicznych – zmiany w przepisach

19 września 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane.

Jak wpływa to na bezpieczeństwo pożarowe? Jakie ma to konsekwencje dla firm zajmujących się montażem instalacji PV oraz dla samych  inwestorów?

Dotychczas Prawo budowlane określało, że dla instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,5 kWp bądź większej, projekt budowlany musi zostać uzgodniony pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Przepis ten był martwy, gdyż prawo budowlane mówi o projekcie budowlanym. Projekt budowlany jest wymagany dopiero dla instalacji o mocy powyżej 50 kWp. Stąd instalacja z jednej strony wymagała uzgodnienia projektu z przedstawicielami służb pożarowych, a z drugiej strony – wcale nie musiała go mieć.

W nowelizacji Prawa budowlanego zamieniono zwrot „projekt budowlany” na „projekt urządzeń”. Projekt urządzeń obejmuje wszystkie instalacje fotowoltaiczne o mocy równej bądź większej  6,5 kWp. To rozwiało wątpliwości. Mniejsze instalacje nadal nie wymagają takich uzgodnień. Ta zmiana będzie miała spore konsekwencje dla firm wykonujących instalacje fotowoltaiczne.


Wpływ nowych przepisów na branżę fotowoltaiczną

Jako jedna z wiodących firm w Polsce dostarczających rozwiązania w zakresie fotowoltaiki, cieszymy się z wprowadzonych zmian, regulacje były konieczne. Zmiany te ustandaryzują rynek i podniosą bezpieczeństwo wszystkich instalacji PV w Polsce. W Stilo Energy pracujemy na bezpiecznej technologii, opartej o mikrofalowniki. Oznacza to, że każdy moduł podłączony do takiego mikrofalownika nie wytwarza napięcia większego niż 60 V prądu stałego. Przepis jest szczególnie dotkliwy dla firm oferujących instalacje oparte o falowniki stringowe, w których moduły na dachu są łączone szeregowo przez co napięcie sięga nawet tysiąca woltów. Niestety w dalszym ciągu w Polsce, większość instalacji wykorzystuje falownik stringowy ze względu na niższą cenę rozwiązania.

My jednak zawsze przede wszystkim stawaliśmy na jakość i bezpieczeństwo pożarowe. Przypuszczamy, że zmiany będą powodować wzrost ceny instalacji opartych o falownik stringowy.

Dlaczego? Wyjaśniamy poniżej.

W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dla instalacji opartej na falowniku stringowym, czyli wyłączenia wysokiego napięcia ze stringu, trzeba zastosować do każdego z paneli optymalizatory. Muszą one dodatkowo posiadać funkcję Rapid Shutdown (bądź inny sposób obniżenia napięcia na każdym pojedynczym module). Jest to wysoki, dodatkowy koszt dla inwestora. Problem ten nie występuje w instalacjach wykorzystujących mikrofalowniki. Wtedy maksymalna wartość napięcia stałego z paneli wynosi do 60 V DC, o czym wspominaliśmy wcześniej. Dodatkowo falowniki stringowe często montowane są w budynku inwestora. Oznacza to, że napięcie z każdego stringu (wynoszące nawet do 1000 V prądu stałego) jest wprowadzane do przestrzeni mieszkalnej.


Instalacja fotowoltaiczna a pożary

Rzadko zdarza się, aby instalacja fotowoltaiczna była przyczyną pożaru. Jeśli jednak dochodzi do pożaru budynku spowodowanego inną przyczyną, dużym zagrożeniem, oprócz samego ognia, jest wysokie napięcie stałe występujące w instalacjach z falownikami stringowymi,. Może ono wynosić nawet tysiąc woltów. W takiej sytuacji kluczowe dla bezpieczeństwa strażaka jest natychmiastowe wyłączenie napięcia z paneli. W przypadku stringu paneli nie jest to możliwe. Nawet jeśli zastosujesz wyłącznika po stronie DC, na poszczególnych stringach modułów napięcie będzie występować.

Zupełnie inna jest sytuacja w przypadku instalacji wyposażonych w mikrofalowniki, gdzie takie wysokie napięcia nie występują. W tym przypadku wystarczy, że strażacy standardowo wyłączą jedynie główne zasilanie budynku, aby zapewnić bezpieczeństwo swojej pracy.

Bardzo ważne jest staranne wykonanie instalacji.

Niektóre komponenty, które wykorzystuje się w instalacjach Stilo Energy, produkuje się na nasze specjalne zamówienie, mają dłuższe przewody, aby unikać „przedłużek” czy innych elementów, mogących stanowić choćby niewielkie ryzyko pożarowe.


Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów, skontaktuj się z nami poprzez poniższy formularz

    Zainteresował Cię temat fotowoltaiki? Masz pytania?
    Zostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą.