Poznaj przewagi mikrofalowników

Specjalizujemy się w projektowaniu instalacji opartych na technologii mikofalowników.

W systemach opartych o mikroinwertery panele fotowoltaiczne pracują równolegle, a nie szeregowo jak to ma miejsce przy falownikach centralnych. Oznacza to, że każdy moduł pracuje zawsze z dostępną maksymalną mocą. Dlatego suma ich produkcji zawsze będzie większa. To zasadnicza korzyść przynoszona przez mikrofalowniki.

W przypadku instalacji klasycznej, zacienienie nawet jednego ogniwa, wpływa na pracę całego systemu, obniżając produkcję prądu nawet o kilkadziesiąt procent.

Porównanie mikrofalowników i falownika centralnego

W przypadku mikrofalowników, każdy moduł fotowoltaiczny pracuje niezależnie, dzięki czemu zacienienie, uszkodzenie lub inny problem z jednym modułem, powoduje spadek produkcji energii tylko na tym module, podczas gdy cała instalacja pracuje z optymalną mocą. Mikofalowniki połączone z wysokiej klasy modułami fotowoltaicznymi gwarantują więc w naszych warunkach pogodowych produkcję wyższą nawet o 15%. Skoro każdy moduł pracuje autonomicznie, to każdy z nich jest też oddzielnie monitorowany. Dostarczana przez nas aplikacja pokaże parametry pracy każdego modułu osobno, co umożliwi szybkie reagowanie na wszelkie anomalie.

Mikrofalowniki są jednocześnie tak małe, wytrzymałe i odporne na warunki atmosferyczne (spełniają normę IP67), że standardowo mocowane są na zewnątrz budynku, pod modułami. Oszczędzamy miejsce w budynku, ułatwiamy chłodzenie, oddalamy pracujące urządzenie od mieszkańców. Nie ma też emisji hałasu ani ciepła. A ponadto standardowo mają gwarancje na 12 lat, z możliwością wydłużenia do 25 lat.

Poznaj główne zalety mikrofalowników

  • Gwarantują większą produkcję prądu niż instalacja z falownikiem centralnym
  • Zarządzają pojedynczymi panelami lub grupą paneli, dzięki czemu rozwiązują problem dachów wielopołaciowych, skomplikowanych i częściowo zacienionych
  • Gwarantują bezpieczeństwo ze względu na niewystępowanie napięcia prądu stałego wyższego niż 60V
  • Pozwalają na monitoring pojedynczych modułów, co ułatwia diagnostykę i konserwację
  • Montowane są bezpośrednio na dachu i nie zajmują dodatkowej przestrzeni w domu
  • Nie powodują uciążliwego hałasu, co ma miejsce w przypadku falownika centralnego
  • Umożliwiające łatwą rozbudowę instalacji w przyszłości
  • Objęte są wieloletnią gwarancją producenta