Pompa ciepła, kto nie może skorzystać – warunki, które wykluczają zamontowanie pompy