Prawo energetyczne w Polsce a fotowoltaika

Prawo energetyczne w Polsce a fotowoltaika

Prawo energetyczne w naszym kraju składa się z różnych dokumentów, ustaw, lokalnych uchwał i regulacji unijnych. Polska należy do tych krajów Europy, których gospodarka energetyczna w większości opiera się na elektrowniach węglowych. Jednocześnie zajmuje aż trzy miejsca na liście dziesięciu krajów emitujących w Europie do atmosfery największą ilość zanieczyszczeń. Prawo energetyczne jest więc zmieniane. Jednak nie stanowi jedynego aktu prawnego odpowiadającego na rosnące potrzeby zamiany paliw kopalnych na odnawialne źródła energii.

Prawo energetyczne w Polsce, czyli…

Jednym z głównych aktów prawnych traktujących o energii w Polsce jest Ustawa z 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne. Ma ona za zadanie regulować wszystkie sprawy związane z polityką energetyczną państwa. Jak nietrudno się domyślić, realia dynamicznie zmieniają się, więc ustawa ta była wielokrotnie, cyklicznie nowelizowana. O czym w ogóle mówi? Przed wszystkim określa wszelkie zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady oraz warunki zaopatrzenia i użytkowania paliw i energii (w tym ciepła) i działalności przedsiębiorstw energetycznych, wskazuje organy właściwe w wyżej wymienionych sprawach.

Oprócz Prawa energetycznego obowiązują w Polsce między innymi lokalne uchwały antysmogowe, ustawa o odnawialnych źródłach energii, rozporządzenia Ministra Środowiska. Dotyczą różnych obszarów związanych z ochroną środowiska naturalnego, w tym między innymi zanieczyszczenia powietrza, polityki energetycznej, odnawialnych źródeł energii, dostosowania się do założeń Unii Europoejskiej.

Fotowoltaika a prawo energetyczne

Prawo energetyczne (wspomniana wcześniej ustawa) nie mówi nic wprost o fotowoltaice. Znajdziemy tam jednak zapisy traktujące o odnawialnych źródłach energii. Jednym z zapisów jest na przykład określenie pierwszeństwa w świadczeniu usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej: „Operator systemu elektroenergetycznego, w obszarze swojego działania, jest obowiązany zapewnić wszystkim podmiotom pierwszeństwo w świadczeniu usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii oraz w wysokosprawnej kogeneracji, z zachowaniem niezawodności i bezpieczeństwa krajowego systemu elektroenergetycznego” (Art.9c, pkt.6).

Kolejne zapisy, które można odnieść do fotowoltaiki dotyczą Polityki Energetycznej Państwa, która zajmuje się między innymi takimi kwestiami, jak:

  • rozwój wykorzystania instalacji odnawialnego źródła energii,
  • kierunki prac naukowo-badawczych,
  • współpracę międzynarodowa,
  • przedsięwzięcia w zakresie modernizacji, rozbudowy albo budowy sieci nowych źródeł paliw gazowych lub energii, w tym instalacji odnawialnego źródła energii.
Prawo energetyczne w Polsce

Fotowoltaika jest rozwiązaniem, cieszącym się coraz większym zainteresowaniem nie tylko osób prywatnych, ale również firm. Firmy widzą w niej idealną alternatywę dla tradycyjnych źródeł energii, których w dodatku cena z roku na rok staje się coraz większa. Energia czerpana  ze słońca i zmieniana w prąd zmienny stała się jedną z głównych nadziei na poprawę sytuacji. Koszt inwestycji zwraca się relatywnie szybko. Co więcej podmiot staje się niezależny od dostawców energii elektrycznej. A dodatkowo przyczyniamy się do dbałości o środowisko naturalne, a w konsekwencji o nasze zdrowie i życie.

Zobacz też: Oszczędności w Twojej firmie z fotowoltaiką

Pakiet klimatyczno-energetyczny do 2020 roku

Zdając sobie sprawę z trudnej sytuacji energetycznej i wiążącymi się z nią konsekwencjami dla środowiska naturalnego i samego człowieka UE podjęła się stworzenia Pakietu klimatyczno-energetycznego. Pakiet jest zbiorem przepisów obowiązujących wszystkie kraje członkowskie, i mają zagwarantować osiągnięcie celów do 2020 roku. Należą do nich między innymi:

– ograniczenie o 20% emisji gazów cieplarnianych (punkt odniesienia: 1990 rok)

– zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii w Unii Europejskiej do 20%

– zwiększenie o 20% efektywności energetycznej.

Niestety wszelkie dane szacunkowe wskazują, że Polsce nie uda się spełnić określonych założeń. Nasz cel na 2020 rok wynosił 15,85% w kontekście udziału OZE w energetyce, jednak szacunkowe dane wskazują na zaledwie 13,8%. W Unii Europejskiej znalazły się jednak państwa, które swoje cele zrealizowały nawet na trzy lata przed ostatecznym terminem. Należały do nich między innymi Czechy, Estonia, Chorwacja, Litwa czy Rumunia.

Zmiany na lepsze – zacznijmy od siebie

Mając świadomość tego, jak ważną kwestią jest działanie na rzecz ochrony środowiska, słysząc co roku o problemie smogu i jego konsekwencji zdrowotnych, możemy zacząć działać niezależnie, w obszarze własnego domu. Zbudowanie własnej elektrowni działającej dzięki panelom fotowoltaicznym będzie nie tylko doskonałym pomysłem na niezależność energetyczną, tańszy prąd, ale również świadomość, że nie jest się biernym wobec współczesnych problemów naszej planety.

Zobacz też: Jak wybudować dom samowystarczalny?

Może to być nie tylko sposób na poprawę jakości życia naszej rodziny, ale również na zaopatrzenie w prąd całej firmy. Coraz częściej klienci biznesowi, którzy mogą sobie pozwolić na takie rozwiązania, sięgają właśnie po instalacje fotowoltaiczne. Ważne jest to, by zaufać sprawdzonym producentom, którzy kompleksowo zajmą się nabywcą, zamontują instalację, będą ją serwisować- pomogą na każdym kroku. Dlatego właśnie zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Zainteresował Cię temat fotowoltaiki? Masz pytania?
Zostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą.