Zgłaszanie mikroinstalacji fotowoltaicznej – jakie dokumenty należy przygotować?

Trudno się dziwić temu, że coraz więcej osób decyduje się na instalację fotowoltaiki. Stają się niezależnymi energetycznie producentami i odbiorcami jednocześnie. Jak jednak dokonać zgłoszenia naszej mikroinstalacji do przyłączenia jej do sieci energetycznej? Co należy wiedzieć i jakie dokumenty przygotować?

Kto i w jakim celu może zgłosić mikroinstalację fotowoltaiczną?

Zacznijmy od tego, co uznawane jest za mikroinstalację. Jak sama nazwa sugeruje, jest to mała instalacja zasilana odnawialnym źródłem energii, której łączna moc jest nie większa niż 50kW. Przyłączona może być do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym mniejszym niż 110kW.

W jakim celu zgłaszamy mikroinstalację? Przyłączenie do sieci energetycznej i podpisanie z nią odpowiedniej umowy, umożliwi nam odsprzedawanie do sieci nadwyżek wyprodukowanego przez nas prądu. Bez zgłoszenia jest to niemożliwe.

Zobacz też: Dofinansowanie do fotowoltaiki na 2019 rok

Kto może zgłosić chęć przyłączenia? Odpowiedź jest prosta: prosument. Prosument to osoba, która wytwarza energię z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby dzięki posiadaniu mikroinstalacji, ale również mogąca magazynować jej nadwyżki i odsprzedawać ją do sieci energetycznej. Może to być zarówno osoba prywatna nie posiadająca działalności gospodarczej, jak i osoba, która prowadzi działalność, ale odsprzedaż energii nie stanowi większości dochodów firmy. W czerwcu 2019 roku rozszerzono definicję prosumenta o małe i średnie fimy, spółdzielnie energetyczne gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.

Jak zgłosić mikroinstalację do sieci – krok po kroku

Kiedy już nasza mikroinstalacja fotowoltaiczna jest poprawnie zamontowana przez wykwalifikowanych i uprawnionych pracowników, możemy rozpocząć procedurę przyłączenia jej do sieci. Oto, jak to się odbywa:

  • Zgłoszenie instalacji do sieci

Cała procedura zgłoszenia trwa około 30 dni, więc musimy to wziąć pod uwagę, wybierając moment zgłoszenia. Jak to zrobić? Każdy operator może mieć odrobinę inne wymagania dotyczące dokumentów, jednak zwykle poprosi o wypełnienie wniosku, w którym będziemy musieli podać między innymi:

– dane właściciela mikroinstalacji

– określenie rodzaju obiektu i źródła energii pierwotnej (w tym przypadku: fotowoltaika, energia słońca)

– dane techniczne mikroinstalacji

– szacowane obliczenia dotyczących planowanej produkcji energii elektrycznej

Na naszej stronie www znajdziecie stosowne wnioski o przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci. Dotyczą one wszystkich najpopularniejszych firm energetycznych: INNOGY, ENEA, TAURON, ENERGA, PGE.

  • Weryfikacja zgłoszenia i montaż licznika dwukierunkowego

Po tym jak zakład energetyczny zweryfikuje nasz wniosek, ma on obowiązek nieodpłatnej wymiany licznika jednokierunkowego na dwukierunkowy. To taki licznik, który nie tylko będzie w stanie wskazać poziom zużytej przez nas energii, ale również tej, którą „oddajemy” do sieci, dzięki czemu możemy na niej dodatkowo zarobić.

  • Otrzymanie certyfikatu przystosowania sieci do przyłączenia mikroinstalacji

To etap, w którym operator oficjalnie potwierdza, że wszystko jest w porządku i można dokonać przyłączenia naszej instalacji. To dokument, który będzie potrzebny w następnym kroku.

  • Podpisanie umowy: sprzedaż energii elektrycznej

Przygotowujemy wyżej wspomniany certyfikat oraz dowód osobisty (niektórzy operatorzy oferują możliwość załatwienia wszystkich formalności online, więc może to być skan). Następnie podpisujemy z siecią umowę z określonymi warunkami sprzedaży przez nas nadwyżek energetycznych do sieci.

  • Oświadczenie o przekazywaniu informacji do sieci

Zwykle informacje te dotyczą kwartalnych sprawozdań z nadwyżek energii, informowaniu o wszelkich modernizacjach dotyczących naszej mikroinstalacji.

Przeczytaj też: Sprzedaż nadwyżki prądu do sieci

Zgłaszanie mikroinstalacji fotowoltaicznej – jakie dokumenty należy przygotować_

Przyłączenie mikroinstalacji do sieci – czy warto?

Opisany powyżej proces przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci w praktyce jest dość prosty. Na każdym etapie możemy liczyć na pomoc operatora sieci, a całość nie powinna zająć więcej niż 30 dni.  Warto pamiętać, że procedury mogą się nieco różnić w zależności od tego, jaką sieć wybierzemy- może się od nas wymagać mniej lub więcej potrzebnych dokumentów, ale o wszystkim zostaniemy dokładnie poinformowani. Wybrany operator jest zobligowany prawem do bezpłatnego przyłączenia nas do sieci i zainstalowania licznika dwukierunkowego na własny koszt. A co otrzymujemy w zamian?

Jako właściciele rozwiązania fotowoltaicznego możemy nie tylko być niezależni energetycznie, produkując własną energię, żyć ze świadomością tego, że w jakimś stopniu przyczyniamy się do dbania o kondycję naszej planety, ale otrzymujemy również możliwość odsprzedawania tej energii, której i tak nie bylibyśmy w stanie zużyć, jeśli nie jesteśmy na przykład przygotowani na jej magazynowanie. W efekcie na całości możemy zarobić.

O czym jeszcze należy pamiętać? Jeśli jesteśmy właścicielami instalacji fotowoltaicznej, ale oprócz tego posiadamy turbinę wiatrową i ją również chcielibyśmy podłączyć do sieci energetycznej, należy złożyć osobny wniosek, bowiem jeden wniosek dotyczy tylko jednego rodzaju odnawialnego źródła energii.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *